Incorrecte weergave? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser

  Werknemers en alcohol

Het zomerseizoen is de tijd van gezellige vrijdagmiddagborrels in de zon op het terras. Maar niet iedereen beperkt zich tot de borrel ná werktijd. Deze nieuwsbrief staat in het teken van het gebruik van alcohol tijdens of vlak voor werktijd. Een actueel onderwerp, gezien de grote hoeveelheid recente rechtspraak op dit vlak. Kan het gebruik van alcohol leiden tot ontslag? Wat zijn de aandachtspunten voor u als werkgever? Een overzicht aan de hand van enkele opvallende uitspraken.

   Hoe zat het ook alweer? 

Een werknemer die zich tijdens of vlak voor werktijd schuldig maakt aan alcoholgebruik kan hiervoor worden gesanctioneerd. Onder welke omstandigheden kan alcoholgebruik leiden tot een (onmiddellijke) beëindiging van de arbeidsovereenkomst?

Ontbinding

Voor het indienen van een ontbindingsverzoek moet de werkgever een redelijke grond aanvoeren. In ontbindingszaken waarbij alcoholgebruik van de werknemer een rol speelt, ligt sinds de inwerkingtreding van de Wwz de e-grond (verwijtbaar handelen door de werknemer) het meest voor de hand. lees verder

Ontslag op staande voet

De wet bepaalt dat er sprake kan zijn van een dringende reden voor een ontslag op staande voet wanneer een werknemer ‘zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap en ander liederlijk gedrag’. lees verder

Het voeren van een alcoholbeleid

Naast waarschuwingen van de werkgever, kan ook een strikt alcoholbeleid in het bedrijf van de werkgever eraan bijdragen dat in het geval van alcoholgebruik tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan worden overgaan. lees verder

Aandachtspunten

Uit de rechtspraak blijkt dat onder andere betekenis toekomt aan de aard van de functie en het bedrijf van de werkgever, persoonlijke omstandigheden van de werknemer, eerder gegeven waarschuwingen en het bestaan van een helder en consistent alcoholbeleid. lees verder

   Vragen uit de praktijk

“Kan bij verdenking van alcoholgebruik een alcoholtest worden afgenomen?” klik hier voor het antwoord

“Geldt het opzegverbod tijdens ziekte bij een alcoholverslaving?” klik hier voor het antwoord

   Nieuws

Late Summer Class voor HR Professionals

Op 29 september a.s. organiseert Van der Steenhoven advocaten in samenwerking met het HR Ontwikkelhuis een Late Summer Class voor de HR Professional over dossieropbouw. Noteert u de datum alvast in uw agenda? Binnenkort worden de uitnodigingen verstuurd. We zien u dan graag!

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. 

Met vriendelijke groet,

Ester Kalis, Matthijs Bos, Eugenie Ágoston, Maartje van Asten, Liesbeth Heidstra, Nicole Stalma, Anantha Vos, Marjon Schlimbach en Lea Versteeg

Van der Steenhoven advocaten N.V.
Herengracht 582-584, (1017 CJ) Amsterdam
Tel +31 (0) 20 607 79 79
www.vandersteenhoven.nl, mail
 

Aan de samenstelling en inhoud van deze nieuwsbrief is de meeste zorg besteed. Van der Steenhoven advocaten N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen is geraadpleegd.

Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons weten via Angelika Brom