uitnodiging

uitnodiging

 

  UITNODIGING CLIENT CLASS Meer en meer medezeggenschap
Mag de ondernemer zelf nog iets beslissen?

Maar ook de Wwz-actualiteiten die u niet mag missen!
18 mei 2017

Op allerlei manieren kan de werkgever of de ondernemer zijn medewerkers bij de gang van zaken binnen de organisatie betrekken. Natuurlijk zijn er de medezeggenschapsrechten van de ondernemingsraad geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden. In de media is daarvoor op dit moment veel aandacht. Zo komt de ondernemingsraad een belangrijke rol toe bij de spraakmakende overname van TMG en hebben KLM en haar ondernemingsraad recent een procedure bij de Ondernemingskamer gevoerd. Maar er zijn ook bedrijven die kiezen voor een compleet andere werkwijze om betrokkenheid te creëren. Met enthousiasme kondigen wij onze gastspreker Arko Van Brakel aan. Succesvol ondernemer en gedreven door vernieuwing en innovatie vertelt hij over de Semler-methode: een businessmodel waarbij betrokkenheid van medewerkers wordt gecreëerd door meer zelfsturing en meer ondernemerschap. U bent van harte welkom!

Naast de interessante medezeggenschapszaken die het nieuws hebben gehaald, behandelen wij een praktische casus waarbij de verschillende rechten van de ondernemingsraad aan bod komen. Vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bijvoorbeeld ook beloningsregelingen, zoals het voornemen om in te voeren dat medewerkers boven een bepaald salaris geen verhoging meer krijgen? Of privacyregelingen, zoals de wens om in te voeren dat iedere medewerker een collega toegang tot zijn mailbox moet verschaffen? Het adviesrecht van de ondernemingsraad ziet op verschillende economische en organisatorische besluiten, zoals een voorgenomen wijziging in de organisatie. Wanneer vraagt u advies en wat houdt zo’n adviestraject in? Wat gebeurt er als de ondernemingsraad onvoldoende of niet tijdig geïnformeerd is? En heeft de personeelsvertegenwoordiging dezelfde rechten als de ondernemingsraad? Na de Client Class heeft u de antwoorden.

Natuurlijk zijn er ook weer volop actualiteiten die we met u delen. Zoals het ‘nieuw bedachte’ contract tussen vast en flex, de ontwikkelingen in het wetsvoorstel over de werkgeverscompensatie voor de transitievergoeding na 2 jaar ziekte en de mogelijke terugkomst van het derde jaar WW. Tijdens de VdS-quiz staan diverse Wwz actualiteiten centraal. Daarna bent u vanzelfsprekend van harte uitgenodigd op de lenteborrel in onze tuin waar we met elkaar verder kunnen praten.

   Programma Client Class 18 mei 2017

 15.30 - 16.00 uur Ontvangst
 16.10 - 16.20 uur    Opening met actualiteiten
 16.20 - 16.30 uur   De ondernemingsraad in het nieuws
 16.30 - 17.00 uur    Praktische casus over medezeggenschap
 17.00 - 17.10 uur Korte pauze
 17.10 - 17:30 uur Arko van Brakel: over de Semler-methode en meer
 17.30 - 18.00 uur VdS-Quiz
 18.00 - 19.30 uur Lenteborrel

   

Komt u ook? Meld u dan aan via onderstaande link. Collega’s en bekenden zijn natuurlijk ook van harte welkom. 

Aanmelden via e-mail

Wij kijken uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

Ester Kalis, Matthijs Bos, Eugenie ÁgostonMaartje van Asten, Liesbeth Heidstra, Nicole StalmaLisanne van Geest, Anantha Vos, Marjon Schlimbach, Laura Aalders en Renée Troelstra
 

Van der Steenhoven advocaten N.V., Herengracht 582, (1017 CJ) Amsterdam
Tel.: +31 (0) 20 607 79 79, www.vandersteenhoven.nl, mail

 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail