Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid Van der Steenhoven advocaten

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Van der Steenhoven advocaten respecteert de privacy van de bezoekers van haar website www.vandersteenhoven.nl  en zorgt er voor dat de door u verschafte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens door Van der Steenhoven advocaten gebeurt in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Doeleinden gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van ons relatiebeheer en het ontvangen van informatie over de dienstverlening van Van der Steenhoven advocaten.

Als u door middel van deze website contact met ons opneemt of ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard. Deze gegevens worden echter niet langer bewaard dan nodig is voor de volledige beantwoording of afwikkeling daarvan.

Google Analytics
Om te analyseren en bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die door Google Analytics wordt verkregen (bijv. uw IP-adres) wordt opgeslagen op de servers van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie te verstrekken over de effectiviteit van deze marketingtechniek.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Voor het privacybeleid van Google klik hier.

Sociale media
Op onze website wordt door middel van sociale media knoppen verwezen naar de sociale media LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze knoppen kunt u gebruiken voor informatie over Van der Steenhoven advocaten of om Van der Steenhoven advocaten te promoten of informatie over ons te delen op deze sociale media. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van LinkedIn, Twitter en Facebook, aangezien zij bepalen hoe deze sociale media knoppen functioneren. Door een sociale media knop te gebruiken wordt er door deze partijen een “sociaal media cookie” geplaatst, zodat zij u herkennen wanneer u iets wilt delen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Deze kunt u ook weer verwijderen.

Het privacybeleid van deze sociale media aanbieders verandert regelmatig. U kunt het privacybeleid van LinkedIn, Twitter en Facebook lezen door op de opgenomen links te klikken. Door op deze links te klikken kunt u inzicht verkrijgen in de manier waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en uitnodigingen
Wij bieden regelmatig een nieuwsbrief aan of sturen uitnodigingen voor het bijwonen van onze client classes of andere door ons georganiseerde dienstverlening. Hiermee willen wij bezoekers van onze website en andere geïnteresseerden informeren over nieuws met betrekking tot de dienstverlening van Van der Steenhoven advocaten. U ontvangt de nieuwsbrief en onze uitnodigingen alleen als u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven. In iedere nieuwsbrief of uitnodiging is de mogelijkheid opgenomen om u af te melden. De e-mailadressen die wij hebben ontvangen voor het versturen van onze nieuwsbrief of uitnodigingen, worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij u Van der Steenhoven advocaten uw toestemming heeft gegeven en worden zonder uw expliciete toestemming nimmer aan derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens & derden
Uw persoonsgegevens worden door Van der Steenhoven advocaten nimmer aan derden verstrekt tenzij, i) deze doorgifte geschiedt aan een door Van der Steenhoven advocaten voor de in ons privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Van der Steenhoven advocaten een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ter bescherming van deze persoonsgegevens, ii) Van der Steenhoven advocaten op grond van een wettelijke bepaling gehouden is persoonsgegevens door te geven aan een bevoegde instantie, iii) Van der Steenhoven advocaten door een rechterlijke uitspraak verplicht wordt deze gegevens aan een derde te verstrekken.

Uw persoonsgegevens: Inzage en correctie
Indien u door middel van een overeenkomst of op een andere manier een relatie heeft met Van der Steenhoven advocaten, heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Bovendien bestaat er de mogelijkheid om schriftelijk of per e-mail aan te geven dat u niet benaderd wilt worden door Van der Steenhoven advocaten. Uw vragen en/of schriftelijke reactie kunt u sturen naar het onderstaande adres:

Van der Steenhoven advocaten
Herengracht 582
1017 CJ  Amsterdam
mail@vandersteenhoven.nl
T +31 (0)20 607 79 79

Wijzigingen privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te allen tijde aan te vullen of te wijzigen. Het is daarom raadzaam om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Ons privacybeleid is voor het laatst aangevuld en/of gewijzigd op 1 januari 2016.