artikelen

artikelen

Ruby Nefkens voor 'Vakblad Meubel', 19 januari 2015

7 verschillen misverstand
Het is een steeds terugkerende vraag: Als ik nou 7 verschillen aanbreng in mijn ontwerp, dan is het toch geen namaak meer? Een hardnekkig misverstand, dat maar niet de kop ingedrukt lijkt te kunnen worden. Er bestaat bovendien geen richtlijn, die aangeeft hoeveel verschillen je moet aanbrengen. Bovendien is het altijd beter om met een eigen model op de markt te komen, dat zich juist onderscheidt van andere modellen.

Nu de internationale meubelbeurs in Keulen (bijna) achter de rug is, is het goed daar nog eens bij stil te staan. Op deze beurs staan weer de nieuwe modellen en, natuurlijk, ook namaak. Waar succes wordt gevierd, willen partijen altijd een graantje meepikken.

Ik ben alweer een paar keer gebeld met de vraag of ik wil bekijken of een meubel is nagemaakt. Dan kijk ik niet of er 7 verschillen zichtbaar zijn. Waar ik naar kijk, en dat is ook zoals het in de rechtspraak is uitgemaakt, is of er punten van overeenstemming zijn. Of de kenmerken van het originele model, herkenbaar terugkeren in de namaak.

Het kan zelfs zo zijn dat bij de overname van slechts 1 kenmerk al sprake is van namaak. Het publiek kan dan denken dat het hetzelfde meubel is, juist omdat het origineel en de namaak nooit naast elkaar in de winkel staan en er geen directe vergelijking plaatsvindt. De consument heeft een bepaalde herinnering van een meubel, en krijgt bij het zien van de namaak dezelfde associatie. In de rechtspraak wordt dan gesproken over ‘dezelfde totaalindruk’.

Hoe zit dat dan met ontwerpen in een bepaalde stijl of trend? Als beide meubels in dezelfde stijl zijn ontworpen, of wanneer er sprake is van een bepaalde trend en beide meubels hebben kenmerken van die trend, dan is dat onvoldoende om te kunnen spreken van namaak.

Ga dus niet meer uit van 7 (of meer) verschillen. Het gaat om kenmerken die herkenbaar – en dat hoeven dus ook niet exact dezelfde kenmerken te zijn, terugkeren in het andere model. Is er sprake van dezelfde totaalindruk, dan is er sprake van namaak. En bij twijfel niet doen!

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail