artikel

artikel

Ruby Nefkens, 1 september 2017

Aansprakelijkheid bij inbreuk
Laatst werd ik gebeld door retailer X met een vraag over aansprakelijkheid. Wat was het geval? X verkoopt een lamp die wel heel erg lijkt op een lamp van een Scandinavische verlichtingsfabrikant. X koopt de lamp in bij Y. Y is exclusief importeur van de lamp, die wordt geleverd door een fabrikant in China. 

Retailer X ontvangt een lijvige brief van een advocaat, waarin kort en goed staat dat de lamp die hij verkoopt inbreuk op auteursrecht maakt en dat hij moet stoppen met de verkoop. X is zich van geen kwaad bewust. Hij vindt dat de lamp die hij verkoopt echt wel wat verschilt en bovendien heeft importeur Y de lamp ook op zijn website staan en zijn er nog meer partijen die de lamp aanbieden. 

X denkt dat hij niet aansprakelijk is omdat hij de lamp van Y heeft ingekocht. Hij heeft de naam van Y doorgegeven aan de advocaat en heeft Y gevraagd wat hij moet doen. Ondertussen blijft X de lamp op zijn website aanbieden en wacht instructies van Y af.

Wie is hier aansprakelijk? Wanneer namaak wordt verkocht dan komt de rechthebbende in de meeste gevallen eerst aankloppen bij de retailer die het product verkoopt. Via de retailer kan de inbreukmakende keten ‘opgerold’ worden. Iedere partij in die keten heeft een eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de rechthebbende. X is verbaasd als ik hem zeg dat hij zelf aansprakelijk is voor zijn eigen handelen.  

Het kan best zo zijn dat X de lamp van de Scandinavische fabrikant niet kende. Maar dat doet er in dit soort zaken niet toe. Je bent als professionele ondernemer namelijk verplicht om zelf onderzoek te doen naar de producten die je verkoopt. X kan zich in dit geval dus niet verschuilen achter importeur Y. En importeur Y kan zich niet verschuilen achter de fabrikant.  

Het is dan niet handig om de lamp te blijven aanbieden in afwachting van instructies van de importeur, zoals X deed. Dan loopt de schade voor de rechthebbende alleen maar op.

De rechthebbende heeft er in elk geval belang bij om alle partijen in zo’n keten aan te spreken omdat de inbreuk overal gestopt moet worden. Al is retailer X een relatief kleine ‘vis’, hij is verplicht om de gegevens van de importeur en van de fabrikant te geven. Voor de producten die hij zelf verkocht heeft moet hij een schadevergoeding betalen aan de rechthebbende.

Als importeur Y aan X gegarandeerd heeft dat hij de producten kon verkopen dan heeft X hooguit een claim op Y en kan hij mogelijk de schadevergoeding die hij moet betalen aan de rechthebbende neerleggen bij Y. Dat hangt dan af van wat X en Y op papier hebben gezet. 

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail