artikelen

artikelen

Ruby Nefkens voor 'Vakblad Meubel', 7 mei 2015

Agentuur of niet?
Wanneer de feiten wijzen op een agentuurovereenkomst dan is het niet relevant dat één van de betrokken partijen meent dat er sprake is van een samenwerkingsovereenkomst. Dat bleek uit een vonnis tussen een boekingskantoor en een artiest.  Tussen partijen was geen schriftelijke overeenkomst gesloten. De artiest had het idee dat er sprake was van een samenwerkingsovereenkomst. Het boekingskantoor regelde optredens voor hem, waarvoor hij een vergoeding betaalde.

De artiest vond de samenwerking niet meer prettig lopen en beëindigde die van de ene op de andere dag. Het boekingskantoor vorderde schadevergoeding. De artiest had gebruik moeten maken van een opzegtermijn. Het boekingskantoor nam het standpunt in dat er sprake was van een agentuurovereenkomst.

In de meubelbranche wordt veelvuldig gebruik gemaakt van agenten. Wanneer de agent zelfstandig werkzaam is, hij klanten aanbrengt die de producten bij de leverancier bestellen waarvoor hij een commissie vergoeding ontvangt, is zonneklaar dat er sprake is van een agentuur. Dat hoeft dan niet op papier te staan, als partijen zo handelen dan is sprake van een agentuurovereenkomst.

De wet regelt vrij gedetailleerd wat de rechten en plichten van de agent en de leverancier (de principaal) zijn. Zo is de opzegtermijn en de klantenvergoeding (goodwill) geregeld in de wet. Van de minimaal in de wet staande opzegtermijnen kan niet eenzijdig worden afgeweken.

Bij de artiest en het boekingskantoor gebeurde niet anders. Het boekingskantoor bracht klanten aan waarvoor de artiest, die zelfstandig werkzaam was, diensten leverde. Over de opbrengsten betaalde de artiest een commissie vergoeding. Door de onregelmatige opzegging liep het boekingskantoor 4 maanden commissie mis. Deze schade moet de artiest  betalen.

Uit deze zaak, maar ook uit eerdere zaken, blijkt dat het niet relevant is welke naam partijen aan een overeenkomst geven. Het gaat om de feiten. Daar kijkt de rechter naar. Als de wijze van samenwerking tussen partijen in feite een agentuur is, zoals in de wet geregeld, dan zal daar ook naar gehandeld moeten worden. Dit is in beginsel alleen anders als je daar gezamenlijk anders toe besluit. Maar let wel, sommige regels zijn van dwingend recht, en daar kan niet vanaf geweken worden.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail