artikel

artikel

Ruby Nefkens, 21 december 2020

Amerikaanse producten nu ook auteursrechtelijk beschermd
Zijn Amerikaanse producten, zoals de beroemde Eames stoelen, hier auteursrechtelijk beschermd tegen namaak? Tot voor kort luidde het antwoord daarop: NEE. Dat had alles te maken met de Amerikaanse wetgeving en rechtspraak. 

Vitra, de producent van de veel gekopieerde Eames meubels, legde zich daar niet bij neer en bond een langdurige strijd aan met Kwantum, die in 2014 een goedkope kopie van de Dining Sidechair Wood (DSW) op de markt bracht. 

             De DSW

De DSW-stoel is een iconisch ontwerp uit ca. 1950, ontworpen door het echtpaar Charles en Ray Eames. In 2004 heeft hun dochter en erfgenaam, Lucia Eames, alle intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan Vitra. 

Kwantum stoel Paris
De ‘Paris’ van Kwantum is een vrijwel identieke kopie van de DSW. In kort geding won Vitra, maar de rechtbank in de gewone procedure, die daarna gevoerd werd, gaf Vitra geen gelijk. Vitra ging vervolgens in hoger beroep. Inmiddels was er in de VS een baanbrekende uitspraak geweest door de hoogste rechter daar, de Supreme Court, die gunstig is voor Vitra. 

Nieuwe ontwikkeling in de VS
Kledingfabrikant Star Athletica had cheer leading-uniformen met strepen, zigzaglijnen en chevron-insignes op de markt gebracht. Dit waren feitelijk kopieën van uniformen van het merk Varsity Brands en werden verkocht tegen een veel lagere prijs. Varsity Brands slaagde erin om de kopieën van de markt te halen, omdat de motieven op de kleding grafische elementen zijn, die los van de kleding beschermd zijn door het Amerikaanse auteursrecht. Dit wordt ook wel het ‘separabiliteitscriterium’ genoemd.

Het is daarbij niet van belang of die grafische elementen ook fysiek te scheiden zijn van het uniform. Omdat de grafische elementen op de uniformen waren aangebracht konden alle uniformen van de markt worden gehaald.

Vitra greep deze uitspraak aan om voor het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep te bepleiten dat aan de DSW ook elementen zijn te herkennen die los van de stoel als zodanig auteursrechtelijk beschermd zijn.

Vitra wees het hof op de volgende elementen:

  • De vorm van de buitenrand van de zitkuip
  • De contouren die zijn aangebracht rondom de vier poten
  • Het arrangement van in een kubusvorm geplaatste kruisende lijnen tussen de poten

Van deze combinatie van elementen betoogt Vitra dat dit driedimensionale sculpturale elementen zijn van de DSW die in de VS als separaat werk auteursrechtelijk beschermd zijn als werken van toegepaste kunst. 

Het hof gaat daar in de uitspraak van 14 juli 2020 in mee. Het hof bepaalt dat de DSW te beschouwen is als ‘sculpturaal werk’ dat in de VS beschermd is door het auteursrecht. Daarom kan Vitra ook hier auteursrechtelijke bescherming inroepen en de verhandeling van de Paris, waarin deze sculpturale elementen terugkeren, verbieden. 

Dit is een mooie overwinning van Vitra. Maar Kwantum legt zich hier nog niet bij neer en is in cassatie gegaan. Het kan nog zeker een jaar duren voordat de Hoge Raad daar een uitspraak over doet.

Artikel van Ruby Nefkens voor Interior Business Magazine.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail