artikelen

artikelen

Ruby Nefkens voor 'Vakblad Meubel', 15 april 2015

Bait and Switch-praktijken en prijsafspraken
Op een website wordt geadverteerd met mooie foto’s van kwalitatief hoogstaande producten en merken, terwijl de aanbieder die producten nagenoeg niet kan leveren. Wel andere, vergelijkbare producten. Het zijn lokkertjes die gebruikt worden om een ander concurrerend product te verkopen.

Dit worden bait and switch-praktijken genoemd en deze zijn verboden. Niet alleen is dan sprake van ontoelaatbaar refererend merkgebruik, maar ook van oneerlijke handelspraktijken. Recent is daarover geprocedeerd. Die zaak ging ook over minimale verkoopprijzen.

De leverancier Tronios had bij haar distributeur Detronics regelmatig aangedrongen minimale verkoopprijzen op de website te gebruiken. De zogenaamde minimale advertentie prijzen. Daaraan werd toegevoegd dat Tronios Detronics niet verbood om tegen lagere prijzen te verkopen, als deze maar niet op de website zouden staan. Detronics deed dit niet omdat zij meende dat dat strijdig was met het mededingingsrecht.

Tronios zegt vervolgens de distributieovereenkomst op met inachtname van een korte opzegtermijn. Detronics accepteert dat niet en gaat rustig door met het aanbieden van de producten van Tronios.

Enkele maanden daarna constateert Tronios dat Detronics bait and switch-praktijken hanteert en zegt de overeenkomst nu met onmiddellijke ingang op. Detronics blijft nog steeds aanbieden en Tronios start een kort geding. Dit kort geding verliest Tronios in eerste instantie.

Tronios gaat in beroep. Detronics stel dat Tronios alleen maar heeft opgezegd omdat Detronics zich niet hield aan de opgelegde prijzen. Het hof gaat daarop in en overweegt dat het opleggen van op de website te tonen minimum verkoopprijzen niet zonder meer strijdig is met mededingingsrecht. Detronics had moeten aantonen waarom dat de concurrentie zou verstoren.

Verder vindt het hof dat Tronios voldoende heeft aangetoond dat er sprake is van oneerlijke handelspraktijken doordat Detronics inderdaad andere producten levert dan waarmee zij adverteert. Dat is merkinbreuk en door het blijven gebruiken van de productfoto’s van Tronios wordt ook nog eens inbreuk op auteursrecht gemaakt. Het hof keurt de onmiddellijke opzegging van de distributieovereenkomst goed.

Deze uitspraak is interessant omdat het over bait and switch-praktijken gaat en de mogelijkheid bij constatering daarvan per direct op te zeggen. Ook interessant is de overweging over de eventuele toelaatbaarheid van minimum prijzen. Uit het vonnis is wel af te leiden dat Detronics haar standpunt niet goed onderbouwd heeft en dat Tronios zich ook nog beriep op de zogenaamde bagatel-regeling Dat wil zeggen dat er zo weinig partijen bij de prijsafspraken betrokken zijn, met een geringe gezamenlijke omzet,  dat dit de concurrentie niet kan verstoren.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail