artikel

artikel

Ruby Nefkens, 29 september 2017

Bescherming beschrijvende handelsnaam
In een recente uitspraak heeft het Gerechtshof Den Haag verduidelijkt of een beschrijvende handelsnaam beschermd kan zijn. In beginsel is dit niet zo, maar er is een uitzondering. 

Hoe zit het ook al weer met handelsnamen? Een handelsnaam kan zowel beschrijvend als niet beschrijvend zijn. Niet beschrijvend is een (gedeeltelijke) fantasienaam, zoals ‘Groentewalhalla’. Een beschrijvende handelsnaam is bijvoorbeeld ‘Groentewinkel’. De beschrijvende handelsnaam is - in beginsel - niet te monopoliseren. Een andere groentewinkel kan niet verboden worden de naam ‘groentewinkel’ te gebruiken. 

In 1987 heeft de Hoge Raad dit al bepaald in een zaak die ging over de bescherming van de handelsnaam ‘Bouwcentrum’. Ooit een bedacht woord en daarmee niet helemaal beschrijvend, die op een gegeven moment gebruikelijk werd en daarmee beschrijvend. 

Dit vrij moeten houden van beschrijvende handelsnamen wordt ook wel ‘Freihaltebedürfnis’ genoemd. Het is in het algemeen belang dat beschrijvende en gebruikelijke aanduidingen door iedereen ongestoord moeten kunnen worden gebruikt en dus beschikbaar blijven. 

Betekent dat dan dat je geen enkele bescherming hebt als je zo’n beschrijvende naam gebruikt? Er bestaat een uitzondering.

Over de beschrijvende handelsnaam ‘Artiestenverloning’ heeft de Hoge Raad al eerder bepaald dat het gebruikmaken van dezelfde of een overeenstemmende beschrijvende naam toch onrechtmatig kan zijn. Dit is het geval als er bijkomende omstandigheden zijn. Dat geschil ging over domeinnamen.

Het hof Den Haag heeft nu overwogen dat dit ook het geval is bij handelsnamen. Het gaat in deze zaak over de naam ‘Parfumswinkel’. Op zich niet een gebruikelijke naam voor een parfumeriezaak. Toch beschrijft de naam dat er sprake is van een winkel waarin parfum wordt verkocht. Een beschrijvende handelsnaam dus. Parfumswinkel wordt gehinderd door een bedrijf dat de naam Parfumswebwinkel voert. Er treedt verwarring bij klanten op. 

Volgens het hof is verwarring op zich niet voldoende om het gebruik van de naam Parfumswebwinkel te verbieden. Er moeten bijkomende omstandigheden zijn. Buiten een paar verwarringsgevallen levert Parfumswinkel geen bewijs dat er bijkomende omstandigheden zijn. De handelsnaam Parfumswebwinkel mag dus naast de handelsnaam Parfumswinkel blijven bestaan. 

Een bijkomende omstandigheid kan zijn dat een onderneming landelijk zeer bekend is onder een beschrijvende handelsnaam. Het kan dan onrechtmatig zijn van de reputatie van de onderneming te profiteren door eenzelfde naam te gebruiken.

De Parfumswinkel-uitspraak is van belang in de huidige tijd waarin steeds vaker gekozen wordt voor beschrijvende handels- en domeinnamen om de vindbaarheid op het internet te vergroten. Beschrijvende handelsnamen (en domeinnamen) kunnen dus, ondanks optredende verwarring, naast elkaar blijven bestaan, tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen.
 

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail