artikelen

artikelen

Ruby Nefkens voor 'Vakblad Meubel', 10 januari 2015

Bestuurder bestraft
Kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn? In veruit de meeste gevallen niet, ook niet als de bestuurder schade toebrengt aan het bedrijf. Wanneer dit gebeurt in de normale uitoefening van zijn functie, en er valt hem geen ernstig verwijt te maken, is er niets aan de hand. Waar gehakt wordt vallen spaanders.

Een belangrijke reden om een vennootschap op te richten is deze beperktere aansprakelijkheid van de bestuurder.

Maar wat nu als het bedrijf bewust producten namaakt of namaakproducten inkoopt? In de recente rechtspraak is dit een aantal maal aan de orde gekomen. De bestuurder wordt daar wel degelijk verantwoordelijk voor gehouden.

Ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad, heeft een aantal criteria op een rij gezet voor persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder:

  1. De bestuurder moet hebben gehandeld in naam van het bedrijf
  2. De bestuurder heeft toegelaten of er voor gezorgd dat het bedrijf haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt
  3. De bestuurder kan een ernstig persoonlijk verwijt worden gemaakt

Het derde criterium komt om de hoek kijken daar waar het gaat om bewust of opzettelijk handelen in namaakproducten. Dit is bij namaak al snel het geval. Zeker wanneer de onderneming producten verkoopt met de omschrijving “replica” of ‘ in de stijl van’  terwijl het meer is dan ‘in de stijl van’.

Dat een onderneming – en dus de bestuurder – een onderzoeksplicht heeft, voor wat betreft de aard van de producten die de onderneming verhandelt, lag al lang vast. Wanneer de bestuurder door het doen van onderzoek  had kunnen weten dat het namaak betreft, is de stap naar ‘bewust’ of ‘opzettelijk’ handelen snel gemaakt.

Ook wanneer een onderneming betrapt is, moet stoppen met de verkoop en allerlei opgaves moet doen, moet de bestuurder oppassen. In het geval een bestuurder bij de verkoop van namaak als zodanig geen persoonlijk verwijt zou kunnen worden gemaakt, moet de bestuurder daarna geen fouten maken. Wanneer geen juiste opgaven worden gedaan van aantallen verkochte producten, naam fabrikant, of namen afnemers,  en dat komt uit, volgt ook persoonlijke aansprakelijkheid.

Reden te meer om u goed te informeren over de producten die u verkoopt. Het is bij de handel in namaak niet meer zo dat de bestuurder zich kan verschuilen achter een beperktere aansprakelijkheid.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail