artikel

artikel

Ruby Nefkens, 16 juni 2017

De betekenis van een onthoudingsverklaring
Een inbreukzaak begint met een sommatiebrief, waarin de inbreukmaker wordt gesommeerd te stoppen met de inbreuk. Bij de sommatiebrief zit vaak een ‘onthoudingsverklaring’. In deze verklaring verklaart de inbreukmaker dat hij inbreuk gemaakt heeft en dat hij dit in de toekomst niet meer zal doen op straffe van een boete. 

In het ‘gevecht’ tussen de rechthebbende en de inbreukmaker zal de inbreukmaker, als hij weet dat hij fout zit, proberen een gerechtelijke procedure te voorkomen. De hoge kosten daarvan krijgt hij namelijk keihard voor zijn kiezen. Dit kan hij doen door de onthoudingsverklaring te ondertekenen, of zelf een verklaring af te leggen, waarin hij verklaart dat hij de producten niet langer zal verkopen. 

Het alleen afleggen van zo’n verklaring is niet genoeg. De rechthebbende heeft recht op informatie, om onder andere de inbreuk bij de bron, te weten de fabrikant, te kunnen stoppen. Ook moet de inbreukmaker geleverde inbreuk makende producten terughalen en voorraad vernietigen. Werkt de inbreukmaker daar niet aan mee, dan kan dat voor de rechthebbende een reden zijn om toch een kortgeding te starten.

In een kortgeding dat onlangs gevoerd is tussen Martinelli Luce en 4Udesigned ging het om een kopie van de auteursrechtelijk beschermde lamp Pipistrello. 4Udesigned had een zeer gelijkende lamp onder de naam ‘Pipi’ aangeboden en daarbij nota bene ook nog gezegd: ‘naar bekend ontwerp, maar net even anders’. Hoe duidelijk kun je de fout in gaan? De Pipi leek als twee druppels water op de Pipistrello.

4Udesigned had een onthoudingsverklaring ondertekend en nog meer toezeggingen gedaan. Dit vond Luce niet voldoende en startte toch een kortgeding. In dit kortgeding vroeg Luce de rechter om 4Udesigned een verbod op te leggen inbreuk te maken. Daar werkte de rechter niet aan mee omdat er al een onthoudingsverklaring was afgegeven. Luce had geen belang meer bij een verbod.

Wanneer een onthoudingsverklaring is afgegeven is er dus geen belang om de rechter te vragen in kortgeding een verbod uit te spreken. Daarmee kan de inbreukmaker voorkomen dat een kortgeding wordt gestart. Maar alleen als de inbreukmaker ook verder meewerkt om de namaak van de markt te halen. Het ondertekenen van een onthoudingsverklaring is dus een goede stap naar een regeling van de zaak zonder tussenkomst van de rechter.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail