artikelen

artikelen

Ruby Nefkens voor 'Vakblad Meubel', 21 september 2015

De (on-)mogelijkheid van een vormmerk
Door een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie zijn we weer wat wijzer geworden over de (on-)mogelijkheid om de 3D vormgeving van een product als merk te registreren. De zaak bij het Hof ging over de KitKat reep. Bijna iedereen zal de KitKat reep kennen. Het zijn eigenlijk 4 repen in één reep, die makkelijk afgebroken kunnen worden.

Nestlé, de producent van KitKat, besloot de vorm van de reep als vormmerk te registreren. Geen gek idee om de reep - los van de verpakking en de naam – als merk te willen registreren. Een groot deel van het publiek zal de vorm van de reep immers als KitKat reep herkennen. De vorm fungeert dus als merk. Voordeel van een merkrecht is dat dit recht feitelijk een monopolie geeft. Het merkrecht kan namelijk elke 10 jaar verlengd worden.

De concurrent van Nestlé stak daar een stokje voor en protesteerde tegen de registratie. In de wet worden 3 vormen van een product van merkbescherming uitgesloten:

  • Een vorm die door de aard van het product wordt bepaald
  • Een vorm die de wezenlijke waarde van het product vormt
  • Een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

In het geval van de KitKat reep werd de technische uitsluitingsgrond haar valkuil. De trapezoïde vorm van de repen is een technisch noodzaak: het maakt namelijk dat de repen eenvoudig af te breken zijn. Juist daarom heeft de reep deze vorm.

Een voorbeeld uit de rechtspraak waar het vormmerk wel is gehandhaafd, is de zaak over de emmer, die gebruikt wordt als verpakking voor yoghurt. De vorm van een emmer wordt niet bepaald door de yoghurt. Dat kan immers ook in een pak of fles worden verkocht. Ook is de emmer niet de wezenlijke waarde van het product. De consument koopt het product niet vanwege de emmer, maar vanwege de yoghurt. Van een technische uitsluitingsgrond is bij een emmer yoghurt al helemaal geen sprake.

Kan de vormgeving van een meubelmodel als vormmerk worden geregistreerd? In veel gevallen zal de vormgeving van een bepaalde bank de reden zijn dat de consument juist die bank koopt en niet die van de concurrent. Een meubelmodel is dan ook niet geschikt om als vormmerk te registreren. De ontwerper zal het met de ‘kortere’ beschermingsduur van het auteursrecht of het modellenrecht moeten doen.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail