artikelen

artikelen

Ruby Nefkens voor 'Vakblad Meubel', 6 juli 2015

De onthoudingsverklaring
De onthoudingsverklaring, in het Engels: ‘cease and desist declaration’ is een verklaring die internationaal wordt gehanteerd bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Letterlijk verklaart de inbreukmaker door ondertekening van een dergelijke verklaring, dat hij geen inbreuk meer zal plegen in de toekomst.

Het doel van ondertekening van zo’n verklaring is dat beide partijen daarmee een juridische procedure voorkomen. In de verklaring is meestal een boetebeding opgenomen. In de meubelbranche variëren boetes van € 5.000,= tot € 10.000,= per keer dat er toch wordt verkocht. De hoogte van de boete moet voorkomen dat de inbreuk wordt voortgezet.

In sommige gevallen wil de inbreukmaker wel een dergelijke verklaring tekenen, maar wil niet erkennen dat hij inbreuk heeft gepleegd. De vraag is of je daar als rechthebbende genoegen mee moet nemen. Wat als je er toch op staat dat er een erkenning van inbreuk op bijvoorbeeld auteursrecht wordt opgenomen?

In een zaak waarin onlangs vonnis is gewezen, had de ‘inbreukmaker’ al een onthoudingsverklaring getekend. In deze verklaring weigerde hij echter te erkennen dat hij inbreuk op auteursrecht had gepleegd.  Hij wilde wel toezeggen de producten niet langer te verkopen op straffe van een boete, maar geen auteursrecht erkennen. Het ging in die zaak over 6 koekblikken.

De auteursrechthebbende startte een procedure waarin hij aan de rechtbank vroeg vast te stellen dat inbreuk op auteursrecht was gepleegd. De rechtbank vond dat er geen belang was en wees de vordering af. In de onthoudingsverklaring was al verklaard dat de 6 koekblikken niet meer verkocht zouden worden en dat zou voldoende moeten zijn, aldus de rechtbank.

Door de vordering van de auteursrechthebbende af te wijzen ontkent de rechtbank het belang van het handhaven van auteursrecht.

Het belang van erkenning van inbreuk op auteursrecht is dat het auteursrecht meer beschermt dan alleen de specifieke vormgeving van een product. Met behulp van auteursrecht kun je niet alleen optreden tegen een klakkeloze kopie maar ook tegen producten die op één of meer punten afwijken, maar desondanks te veel lijken op het oorspronkelijke product.

Door heel expliciet het auteursrecht op de koekblikken te ontkennen is het gevaar aanwezig dat er een 7e koekblik op de markt komt dat te veel op één van de 6 koekblikken lijkt. Aan de ondertekende onthoudingsverklaring heeft de rechthebbende dan niets. Het zou mij dan ook niet verbazen als tegen dit vonnis hoger beroep wordt ingesteld.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail