artikel

artikel

Ruby Nefkens, 19 mei 2017

Een tweet kan geheimhouding schenden
In een onlangs gepubliceerde rechtszaak is gebleken dat een afgegeven geheimhoudingsverklaring vergaande verplichtingen met zich meebrengt en dat een tweet roet in het eten kan gooien.

In een overeenkomst tussen A.L.T. Trading (‘ALT’) en Romar-International (‘Romar’) aan de ene kant en Eneco aan de andere kant, is afgesproken dat ALT en Romar gedurende een periode van vijf jaar een koper kunnen aanbrengen voor de 50% aandelen van Eneco in de Enecogen-centrale. Slaagt de verkoop dan ontvangen ALT en Romar een vergoeding van 1,5% van de waarde van die verkoop.

ALT en Romar brengen een geïnteresseerde koper aan, 3D HiTech Systems Ltd. (‘3D HiTech’), een bedrijf uit Nigeria. Met dit bedrijf vindt op 14 januari 2015 een eerste gesprek plaats bij Eneco, waarbij ook Romar aanwezig is. Partijen spreken af dat Eneco de dag erna een LoI (Letter of Intent) zal afgeven, die binnen een aantal dagen ondertekend zal worden. De intentie is de verkoopovereenkomst te sluiten, waarbij eind februari 2015 als haalbaar gezien wordt. Wel moet dan nog aan een groot aantal voorwaarden worden voldaan. De aandeelhouder van de andere 50% moet nog akkoord gaan en de koopprijs en de contractvoorwaarden moeten nog overeengekomen worden.

Het ziet er voor Alt en Romar echter rooskleurig uit. Totdat 3D HiTech op 16 januari 2015 een vrolijke tweet plaatst dat zij bij Eneco is om een MoU (Memorandum of Understanding = zelfde betekenis als een LoI) te tekenen. Daarbij worden foto’s van een eerder bezoek aan de Enecogen-centrale geplaatst. Eneco vraagt deze tweet onmiddellijk te verwijderen. De tweet heeft 22 uur online gestaan. Eneco stelt dat de tweet de geheimhouding heeft geschonden en breekt de onderhandelingen af.

In een geheimhoudingsverklaring staat dat partijen de tussen hen gewisselde informatie als vertrouwelijk zullen behandelen. Vaak staat daar ook in dat partijen deze verplichting ook aan derden zullen opleggen, die bij de zaak betrokken zullen worden. Bij het plaatsen van de tweet wordt wereldwijd bekend gemaakt dat Eneco in onderhandeling is en dat dit over de Enegocen-centrale gaat. In de procedure erkennen ALT en Romar dat de tweet de geheimhouding schendt.

ALT en Romar stellen dat de tweet, gelet op inhoud en duur van zichtbaarheid daarvan, de afbreking van de onderhandelingen niet rechtvaardigde, maar miskennen daarbij de eigen afweging die Eneco in de gegeven omstandigheden mocht maken. Nu ALT en Romar wisten dat de tweet in strijd was met de geheimhouding mochten zij op dat moment zeker niet meer gerechtvaardigd op het tot stand komen van een overeenkomst vertrouwen.

De rechtbank vindt dat er onvoldoende is gesteld dan wel gebleken dat sprake was van een situatie waarin afbreken van de onderhandelingen onaanvaardbaar was. ALT en Romar kunnen nog in beroep van deze uitspraak.

Uit de uitspraak blijkt dat een snel geplaatste tweet, hoe onschuldig deze ook lijkt te zijn, vergaande gevolgen kan hebben. En dat geheimhouding ook echt geheimhouding is.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 6 43 36 80 63 

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail