artikelen

artikelen

Ruby Nefkens voor 'Vakblad Meubel', 29 februari 2016

Europees merkenrecht op de schop

Met ingang van 23 maart 2016 verandert het Europees merkenrecht. Het doel is om het merkenrecht efficiënter en doelmatiger te maken. Ook met het oog op aanpak van misbruik en namaak. Het Gemeenschapsmerk zal voortaan Uniemerk heten. En de naam OHIM verdwijnt en wordt het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  1. Het systeem van 3 klassen voor één tarief wordt vervangen door één tarief per klasse.
  2. De omschrijving van EU merken die vóór 22 juni 2012 werden aangevraagd met de standaardomschrijving kan tot 23 september 2016 worden verduidelijkt. Gebeurt dat niet, dan geldt de merkbescherming uitsluitend voor de waren en diensten die letterlijk vallen onder de gebruikte termen.
  3. Het vereiste van grafische voorstelling van het merk komt te vervallen. Het vereiste dat overblijft is dat het merk precies en duidelijk wordt weergegeven.

Eén tarief per klasse: Een merk kon altijd meteen in drie klassen worden geregistreerd voor de prijs van één. Dit leverde veel vervuiling op. Het merk stond dan geregistreerd in klassen waarvoor het niet gebruikt werd. Als per klasse betaald gaat worden, zal dit worden voorkomen.
Het betalen per klasse kan een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Ook bij vernieuwing van het merk (na 10 jaar).

Verduidelijking van omschrijving merk: Bij registratie van een merk is het belangrijk goed na te denken over de omschrijving van de zaak of die dienst in de klasse waarin het wordt geregistreerd. Dat mag geen algemene omschrijving zijn die de lading niet voldoende dekt. Dat is het resultaat van het IP-translator arrest van het Europese Hof van Justitie. Bij alle merken die vóór 22 juni 2012 zijn aangevraagd, kan die omschrijving nog worden verduidelijkt. Doet u dat niet, dan wordt het merk alleen beschermd voor de zaak of dienst die letterlijk onder de omschrijving valt.

Het merk hoeft niet grafisch te kunnen worden voorgesteld: Straks kunnen bijvoorbeeld ook geuren en klanken als merk worden geregistreerd. Als het maar duidelijk wordt weergegeven, zodat bij een geval van inbreuk kan worden aangetoond wat de als merk geregistreerde geur of klank is. Bij een klank kan gedacht worden aan het insturen van een muziekbestand.

Het resultaat van deze aanpassing is dat het aantrekkelijker en goedkoper wordt om een merk in Europa te registreren. Let wel: dit is alleen maar interessant als u het merk ook daadwerkelijk van plan bent op termijn te gaan gebruiken in Europa.

Iedereen die al een merkregistratie heeft die dateert van voor 22 juni 2012 doet er goed aan om de omschrijving van de merkregistratie nog eens goed onder de loep te nemen. In die tijd was het gebruikelijk om daarvoor allerlei aangeboden standaardomschrijvingen voor te gebruiken. Dat kan nu nog worden verduidelijkt.

En voor wat betreft het registreren van klanken als merk: Let erop dat bestaande muziek vaak auteursrechtelijk beschermd is. Wanneer het klanken zijn of een compositie is, die u niet zelf heeft gemaakt, dan is voor gebruik altijd toestemming nodig.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail