artikelen

artikelen

Ruby Nefkens voor 'Vakblad Meubel', 3 augustus 2015

Garantietermijn van een product      
Op 30 juli jl. publiceerde de ACM (de Autoriteit Consument & Markt), die waakt over eerlijke concurrentie in Nederland, een artikel waarin werd geconcludeerd dat de consument over onvoldoende kennis beschikt op het gebied van garantie.

En niet alleen de consument, dacht ik meteen. Ook mijn klanten zijn zich vaak onvoldoende bewust van hoe het nu precies zit. Hoe lang is nu eigenlijk de garantie op een product? Is dat de fabrieksgarantie, die vaak niet langer is dan twee jaar? Het antwoord daarop is dat er geen vaste termijn bestaat in Nederland. Dus als de fabriek een garantie van twee jaar geeft, dan is dat in veel gevallen niet de correcte duur van de garantie. De consument heeft recht op een deugdelijk product, zo staat het in de wet. Wat is deugdelijk? Het product moet het gewoon doen en voldoen aan de verwachtingen. Die verwachtingen zijn belangrijk. Hoe lang zou een product het goed moeten doen?Een TV moet het tenminste 5 jaar doen. Kijken we bijvoorbeeld naar het zitcomfort van een meubel, dan hangt het genot daarvan ook af van de prijs van het product. Een hele goedkope bank zal na twee jaar wellicht niet meer zo fijn zitten. Ook is van belang wat de verkoper beloofde. Normale slijtage valt niet binnen de garantie.

Afhankelijk van de aard van het product moet de consument het product ook onderhouden. Neem een espresso apparaat. Dat moet je regelmatig schoonmaken. De fabrikant/verkoper doet er goed aan om een duidelijke gebruiksaanwijzing bij het product te doen.

Als het product ondeugdelijk is dan heeft de consument recht op reparatie of een nieuw product. Ontstaat de ondeugdelijkheid binnen 6 maanden na aankoop dan moet de verkoper bewijzen dat dat de schuld van de consument zelf is. Daarna moet de consument aantonen dat het aan het product ligt.

Het kan fout aflopen wanneer de verkoper de consument vraagt om bij te betalen voor een langere garantie. Zo heeft BCC een boete van € 90.000,= moeten betalen omdat zij consumenten aanbood om garantie bij te kopen. Daarbij suggereerde BCC dat de consument dat ook nodig had. Dit is een oneerlijke handelspraktijk waar de ACM sterk op let.

Mocht u als verkoper van een buitenlandse fabrikant slechts een garantie van twee jaar krijgen, dan kunt u zich daar dus niet altijd achter verschuilen. In het buitenland kunnen andere regels gelden. In Nederland mag geen kortere garantie worden gegeven dan de verwachte levensduur van het betreffende product.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail