artikelen

artikelen

Ruby Nefkens voor 'Vakblad Meubel', 15 maart 2015

Gebruik van foto’s
Websites bevatten vaak foto’s. Het gaat mis als het gebruik van deze foto’s niet goed geregeld is. Op de meeste foto’s rust namelijk auteursrecht. De foto’s kunnen dan alleen met toestemming van de fotograaf gebruikt worden.

Ook als de fotograaf in opdracht foto’s maakt, bijvoorbeeld in het geval van in opdracht gemaakte foto’s van meubelen, is de foto in de meeste gevallen beschermd door auteursrecht.

De fotograaf geeft aan de foto een eigen invulling. Zoals de plaatsing van het meubel, de lichtval, de plaatsing van de accessoires etc. Wanneer de fotograaf zijn stempel op de foto heeft gedrukt, dan is de foto beschermd en kan niet zonder zijn toestemming gebruikt worden.

In een onlangs gepubliceerde uitspraak over het gebruik van foto’s blijkt hoe voorzichtig u moet zijn. Daar ging het om een website die allerlei foto’s bevatte die tegen betaling gedownload konden worden. De exploitant van de website beweerde van een Frans bedrijf toestemming te hebben gekregen voor het gebruik van de foto’s. De naam van de fotograaf was hem onbekend.

De fotograaf had daar echter niets mee te maken. De rechter is ook heel duidelijk in het oordeel: Wie niet weet wie de fotograaf is, mag de foto niet publiceren. De exploitant van de website had onderzoek moeten doen naar de fotograaf. De rechter verwijst naar instellingen die in het leven geroepen zijn om dit onderzoek te doen en die dan een vrijwaring afgeven. 

De door de exploitant van de website aangevoerde goede trouw vanwege de verkregen toestemming van het Franse bedrijf werd door de rechter van de hand gewezen. De schade die de fotograaf aanvoerde waren de door hem gemiste inkomsten, die hij had kunnen vragen wanneer toestemming gevraagd zou zijn.

Deze uitspraak is geheel in lijn met eerder uitspraken over het gebruik van foto’s zonder toestemming. Naast toestemming voor het soort gebruik, is ook belangrijk af te spreken hoe lang de foto’s gebruikt mogen worden. De fotograaf heeft bovendien recht op vermelding van zijn naam bij de foto. Als u de naam van de fotograaf niet op uw website wilt vermelden, kunt u dat met de fotograaf afspreken.

Kortom, wanneer u op uw website foto’s gebruikt, zorgt u er dan voor dat u (of uw websitebouwer) dat goed geregeld heeft.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail