artikel

artikel

Ruby Nefkens, 29 november 2019

Google moet negatieve recensies verwijderen
In een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam is Google veroordeeld om negatieve recensies te verwijderen en de NAW-gegevens te verstrekken van de plaatser(s) van de recensies.

In dit geval ging het om slechte (nep-) recensies van een kleermaker, maar het had net zo goed een meubelwinkel of ander bedrijf kunnen zijn. Wat was er aan de hand?

Het betrof recensies die via Google Reviews werden geplaatst bij de bedrijfsvermelding van de kleermaker op Google Maps. Iedereen kan daar een recensie achterlaten en een bedrijf waarderen met 1 tot 5 sterren. Google hanteert daarbij een beleid waarin staat dat het moet gaan om echte ervaringen. Persoonlijke aanvallen, overbodige of onjuiste content is in strijd met het beleid van Google en kunnen worden gemeld.

Vanaf 7 april tot en met 5 oktober 2019 worden 10 recensies geplaatst waarin het steeds gaat om de ‘sloppy job’ die de kleermaker levert. De kleermaker zou ‘extremely rude and aggressive’ zijn en iedereen werd opgeroepen om de kleermaker vooral te mijden.

De kleermaker maakt melding van deze haatberichten, en de strijdigheid ervan met het beleid van Google, maar Google doet niets. Er zit dan ook niets anders op dan Google te sommeren, en toen dat niet hielp te dagvaarden, om alle aan Google bekende gegevens van de personen die deze advertenties plaatsen te geven.

De kleermaker beriep zich erop dat het fake recensies zijn die schadelijk voor haar reputatie zijn. Zij had geprobeerd via de ‘notice and take down’ procedure van Google de recensies te verwijderen maar dat was niet gelukt. Er staan namen onder de recensies, maar die zijn nep. Twee daarvan zijn te herleiden naar de oprichters van de bekende band ‘Daft Punk’. Eigen onderzoek van de kleermaker op het internet naar de namen van de personen leverde niets op. De gebeurtenissen die beschreven zijn kloppen niet. Opvallend is dat de recensies zijn verschenen na een incident in de winkel waarbij de kleermaker bedreigd werd met het plaatsen van slechte recensies. In de jaren ervoor kreeg de kleermaker slechts drie negatieve recensies.

In de tussentijd heeft Google toch vijf van de advertenties wel verwijderd. Maar onduidelijk is welke criteria daarbij zijn gehanteerd. Google beroept zich op de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van het internetpubliek om kennis te nemen van de meningen van andere gebruikers, en haar terughoudendheid om NAW-gegevens te verstrekken. Dit raakt immers iemands privacy en kan verstrekkende gevolgen hebben. Google moet voorkomen dat er een ‘chilling effect’ ontstaat.

De rechtbank passeert dit betoog. Er is een patroon in de advertenties en taalgebruik, dat erop wijst dat deze van een persoon of een groep dezelfde personen afkomstig zijn. En het is aannemelijk dat de beschreven gebeurtenissen niet hebben plaatsgevonden. De personen zijn erop uit om de kleermaker schade toe te brengen en dat is onrechtmatig.

De kleermaker heeft geen andere mogelijkheid kennis te nemen van de NAW-gegevens, dus Google wordt veroordeeld alle informatie, die het mogelijk maakt de identiteit van de personen die de recensies hebben geplaatst, te geven en de resterende advertenties te verwijderen. Ook moet Google de IP-adressen van de computers van waaraf de accounts zijn aangemaakt geven.

Een mooie overwinning op het machtige Google en een uitspraak die in lijn is met eerdere rechtspraak van de Hoge Raad. Mocht jouw bedrijf getroffen worden door negatieve recensies die onwaar zijn, dan biedt deze uitspraak hoop om ervoor te zorgen dat deze verwijderd worden.

Artikel van Ruby Nefkens voor Interior Business Magazine.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail