artikelen

artikelen

Ruby Nefkens, 19 september 2016

Gratis wifi in de winkel
Om potentiële klanten binnen te halen en om bestaande klanten een extra service te bieden zien we steeds vaker dat gratis wifi wordt aangeboden in de winkel, de kapper etc. Heel fijn voor de klanten, maar het is niet zonder risico.

In een onlangs door het Europees Hof van Justitie gewezen uitspraak ging het om een winkel die gratis anoniem wifi aanbood, waarop je als klant dus niet hoefde in te loggen. Dit deed de ondernemer bewust om zo meer publiek naar zijn winkel te lokken.

Eén van de klanten gebruikte dit wifi netwerk vervolgens om illegale muziekbestanden te downloaden. Dit werd ontdekt door Sony Music.

De vraag is of de ondernemer maatregelen moet treffen om illegaal gebruik van zijn wifi netwerk te voorkomen en of de ondernemer voor de schade die door illegaal downloaden   geleden wordt aansprakelijk is. Door illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal lopen de rechthebbenden immers inkomsten mis.

Het Hof vindt dat de ondernemer die gratis anoniem wifi aanbiedt niet aansprakelijk is voor de schade van de rechthebbenden door het  illegaal downloaden. Hij is immers maar een ‘doorgeefluik’. Maar het Hof vindt dat het wel van de ondernemer gevraagd kan worden om te verhinderen dat personen zijn wifi netwerk kunnen misbruiken. De ondernemer verschaft immers wel toegang tot dit netwerk om eigen commerciële redenen.

De oplossing die het Hof daarvoor geeft is dat de ondernemer een beveiligd wifi netwerk aanbiedt, waarop de persoon die ervan gebruik wil maken moet inloggen en zijn identiteit bekend moet maken om een wachtwoord te krijgen. Daarmee wordt inbreuk op rechten zoveel mogelijk voorkomen.

Doordat deze ondernemer een onbeveiligd netwerk aanbood en Sony een procedure diende te starten om te voorkomen dat via dit gratis anonieme netwerk nog meer inbreuk kon worden gepleegd, moest de ondernemer wel de proceskosten betalen.

De les die we uit deze uitspraak leren is dat gratis wifi een commercieel middel is dat kan worden ingezet om klanten de winkel binnen te halen, maar maak het niet anoniem. Door een wachtwoord op het netwerk te zetten wordt voldaan aan de Europese regelgeving.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail