artikel

artikel

Ruby Nefkens, 17 maart 2017

Heksen en Witte Wieven
Als u de titel leest, heeft u dan bij beide woorden hetzelfde gevoel? Hebben de woorden dezelfde bijbetekenis voor u? Ik ben benieuwd naar uw antwoord.
Je zou het niet zeggen, maar in het merkenrecht houden we ons soms met dit soort vragen bezig. In dit geval gaat het om de vraag of het merk Heksenkaas de merkregistratie Witte Wievenkaas kan tegenhouden. Vast staat dat het twee verschillende merken zijn, qua woordkeuze. Alleen het woord ‘kaas’ stemt overeen.

U kent Heksenkaas als product wellicht wel. Het is een heel succesvol product dat is geregistreerd voor een aantal productcategorieën onder andere roomkaas en kaas- en kruidensaus. Wat kun je nu doen om zo dicht mogelijk tegen dit product aan te gaan zitten, moet de concurrent Fanofinefood gedacht hebben. Dan maak je dus een soortgelijk product en bedenk je als naam iets dat op Heksen lijkt.

Levola, eigenaar van het merk Heksenkaas, trok ten strijde en tekende oppositie aan tegen de merkregistratie Witte Wievenkaas. In eerste instantie oordeelt het merkenbureau zelf over de oppositie. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom wees de oppositie af, omdat het Bureau vond dat de beide merken niet met elkaar overeenstemmen op auditief, visueel of begripsmatig vlak.

Daar legde Levola zich niet bij neer en kon het Gerechtshof Den Haag, waar het bezwaar tegen de afwijzing van het Bureau werd behandeld, ervan overtuigen dat er toch wel degelijk begripsmatige overeenstemming is. Dat alleen al is voldoende om een merk tegen te houden. Dan moeten het ook nog dezelfde of overeenstemmende producten betreffen en daar was het Hof het ook mee eens.

Een interessante zaak omdat begripsmatige overeenstemming niet vaak voorkomt. Het gaat meestal om merken die qua klank of qua gebruikte letters of woorden overeenstemmend zijn. Fanofinefood kon het Hof er niet van overtuigen dat heksen geen ‘vrouwelijke magische wezens zijn, die toverkracht bezitten, die zij hoofdzakelijk aanwenden voor kwaadaardige doeleinden, die angst inboezemen en veelal geïsoleerd leven’. Door de omschrijving van witte wieven op Wikipedia leidt het Hof af dat kennelijk voor een groot deel van het publiek geldt dat witte wieven ook als een soort heksen worden gezien. Daarmee heb je dan, volgens het Hof, hetzelfde begrip.

Bij het kiezen van een merknaam of teken voor uw product is het dus belangrijk om ook qua begrip niet te dicht op het merk van uw concurrent te gaan zitten. Ook begripsmatige overeenstemming kan namelijk verwarring bij het publiek veroorzaken.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail