artikelen

artikelen

Ruby Nefkens voor 'Vakblad Meubel', 6 december 2015

Het Adidas merk – 17 jaar procederen
Heeft u bij het lezen van de titel van dit artikel al een beeld van het Adidas merk? Het bestaat uit evenwijdige strepen, die langs de zijkant van kleding en op schoenen worden aan gebracht. Maar zijn dat nu twee strepen of drie, of wellicht vier? De echte sportkenners weten dit natuurlijk meteen.

Het Adidas merk bestaat uit drie strepen en je zou niet H&M heten als je geen sportkleding op de markt zou brengen met twee strepen, op dezelfde wijze aangebracht. Maar mag dat nu wel of niet? Over deze vraag en de mate van bescherming van het Adidas merk is heel erg lang geprocedeerd in Nederland.

Deze zaak begon in 1997. Zoals dat gaat in niet eenvoudige zaken met grote belangen over en weer, proberen beide partijen gelijk te krijgen. Na een kort geding volgt dus een hoger beroep, daarna cassatie bij de Hoge Raad, vragen aan het Europees Hof van Justitie, terug verwijzing, een tussentijds gestarte bodemprocedure, etc.

Kort gezegd vindt Adidas dat het iedereen vrijstaat om strepenmotieven als merk te gebruiken, maar niet op de wijze zoals H&M dat heeft gedaan. H&M vindt dat de claim van Adidas te ver gaat. Het gaat ‘maar’ om simpele decoratieve strepen en het moet haar vrijstaan om een versiering van twee strepen aan te brengen zoals ze heeft gedaan.

Volgens het Europese Hof moet voor de beslissing of er sprake is van merkinbreuk, de volgende vraag beantwoord worden: Kan de gemiddelde consument bij het zien van sportkleding met een strepenmotief, op dezelfde wijze aangebracht als op de Adidas kleding, met het verschil dat er sprake is van twee strepen in plaats van drie, denken dat de kleding wordt verhandeld door Adidas, of door een met Adidas verbonden onderneming? Daarbij moet in acht worden genomen dat hoe bekender een merk is, hoe sneller de consument dit zal denken.

Op 1 december jl. heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden na 17 jaar procederen uitspraak gedaan. Het hof beoordeelt opnieuw of er sprake is van verwarringsgevaar tussen beide merken en of H&M met haar tweestrepen versiering misbruik maakt van de bekendheid van het Adidas merk. Ook beoordeelt het hof of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het Adidas merk.

Het antwoord dat het hof daarop geeft is: ja. Er is een kans op verwarring. Dat de kleding van H&M alleen in haar eigen winkels wordt verkocht en het H&M merklabel in de kleding staat, maakt geen verschil. Van belang is namelijk ook de zogenaamde ‘post sale confusion’. De verwarring die kan ontstaan na aanschaf en bij het dragen van de kleding. Ook vindt het hof dat door de kans op verwarring de onderscheidende kracht van het Adidas merk kan worden aangetast (de zogenaamde verwatering van een merk). Er is dus sprake van merkinbreuk.

Inmiddels heeft Adidas door de jaren heen een bedrag van € 108.000, = aan proceskosten verspijkerd. Omdat Adidas in het gelijk is gesteld moet H&M dat volledige bedrag betalen. In dit geval geldt dus zeker: de aanhouder wint.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail