artikel

artikel

Ruby Nefkens, 12 May 2017

Humor als wapen in de strijd tegen namaak
IKEA is in het verleden regelmatig beschuldigd van het kopiëren van producten van anderen. Een bekend voorbeeld is de kruk Frosta, die een kopie is van de in 1933 ontworpen kruk van Alvar Aalto. Mij is niet bekend waarom Artek, die de kruk van Aalto verkoopt, heeft toegestaan dat IKEA de kopie verkoopt. Misschien werd de kans op een succesvolle actie gelet op de eenvoud van het ontwerp niet groot geacht.

Recent heeft het Nederlandse ontwerpersduo Margje Teeuwen en Erwin Zwiers wel de wapens opgepakt tegen IKEA. Dat ging over de door hen ontworpen Proplamp, een lamp die lijkt op een grote prop papier. IKEA brengt de Krusnig op de markt, een vrijwel identieke lamp. Het ontwerpersduo stelde dat IKEA hun Proplamp slaafs heeft nagebootst. Het kwam tot een procedure waarin de rechtbank heeft geoordeeld dat de lampen weliswaar erg op elkaar lijken, maar dat niet is aangetoond dat - de ontwerpster van -  IKEA de Proplamp kende toen ze de Krusnig ontwierp. Ontlening stond dus niet vast en IKEA mag de lamp blijven verkopen. Teeuwen en Zwiers hebben laten weten niet in hoger beroep te gaan.

IKEA is zelf ook de dupe van namaak. Zo is de bekende Vällö gieter eens nagemaakt en door de Action verkocht voor een - nog - lagere prijs. IKEA werd een flinke schadevergoeding voor door haar geleden reputatieschade toegewezen omdat Action in het laagste marktsegment verkoopt.
En heel recent kwam in het nieuws dat Balenciaga, een merk uit het hoogste marktsegment, een kopie van de bekende blauwe IKEA FRAKTA-tas verkoopt, voor het luttele bedrag van  $ 2,000, terwijl de IKEA-tas $ 0,99 kost. IKEA reageerde daar op een originele manier op. In een advertentie geeft zij tips hoe een originele FRAKTA-tas kan worden herkend. Naast een aantal voordelen ten opzichte van de dure Balenciaga tas, noemt ze tot slot de lage prijs als kenmerk.

Namaak kan op basis van verschillende rechtsgronden worden bestreden. Elke actie heeft zijn eigen eisen waaraan moet zijn voldaan. Dat bepaalt de kans op succes. Het al dan niet ondernemen van actie is daarnaast een commerciële beslissing. Kennelijk heeft IKEA in het geval van Belenciaga besloten de namaak met humor te bestrijden.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 6 43 36 80 63 

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail