artikelen

artikelen

Ruby Nefkens voor 'Vakblad Meubel', 29 mei 2015

Illegaal aanbod van plagiaat
Onlangs heeft het Europees Hof van Justitie bevestigd, dat alleen al het reclame maken voor plagiaat van producten in landen waar die producten beschermd zijn is verboden. Die uitspraak ging over kopieën van onder andere de Barcelona stoel. Het was niet nodig dat bewezen werd dat er ook daadwerkelijk een koop was gesloten of geleverd was. Dit is een mooie uitspraak, waarmee het net rondom illegale handel weer verder wordt gesloten.

Hoe zit het echter met de marktplaatsen?

Marktplaats.nl is sinds geruime tijd een podium voor het aanbieden van plagiaat. Via de ‘notice and take down’ procedure kan het plagiaat er weer afgehaald worden, maar dit vergt een continue inspanning van de rechthebbenden. Jaren geleden heeft Stokke geprobeerd Marktplaats te laten veroordelen om voorafgaand aan het plaatsen van de advertenties illegaal aanbod er uit te filteren. Dit is niet gelukt en ook in Europa wordt de maatregel van vooraf filteren niet opgelegd. Onlangs werd bekend dat Gucci, en andere merken een rechtszaak tegen Alibaba.com hebben aangespannen. Wellicht dat er in Amerika anders over gedacht wordt.

De adverteerders begrijpen het probleem vaak niet. Ze adverteren toch met gebruikmaking van de omschrijving: Dit is een replica van… Duidelijk dat het een namaak is en dat mag toch? Als ze zich zouden verdiepen in deze materie is het antwoord natuurlijk snel gevonden: Nee dat mag niet.

Dit misverstand ontstaat doordat websites zoals Voga.com. Het zijn websites gewoon in de Nederlandse taal, dus gericht op het Nederlands publiek. Onder het mom van een Engelse Ltd. wordt het plagiaat vrolijk de wereld in geholpen. Misleidende informatie van Voga maakt dat het lijkt alsof dit allemaal legaal is. De Engelse wet staat nog tot april 2020 toe dat plagiaat in Engeland wordt aangeboden en verkocht, maar dit geldt niet voor het aanbieden en verkopen in Nederland.

De uitspraak van het Europese Hof maakt duidelijk dat er zelfs geen reclame voor plagiaat mag worden gemaakt in die landen waar de handel daarin verboden is. Dus zelfs als de website vanuit China handelt, mag dit niet. Het zou mooi zijn als er ook een Europese auteurswet zou komen, waarmee de rechthebbenden dan in 1 procedure, korte metten kunnen maken met deze illegale handel.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail