artikel

artikel

Ruby Nefkens, 31 januari 2020

Keulen, rechten op design, EU-wijd verbod
Op de meubelbeurs in Keulen, de IMM, die vorige week plaatsvond, is weer veel nieuw design getoond. Ik was daar op maandag 13 januari en heb dit ook weer met eigen ogen gezien. Voor mij altijd een goed moment om feeling te houden met wat er gebeurt op meubelgebied. En natuurlijk om te zien wat mijn klanten aan nieuwe ontwikkelingen tonen.

Zo’n beurs is ook een goede graadmeter voor wat een succesvol product gaat worden en wat niet. Je kunt er vervolgens de klok op gelijk zetten dat succesvolle producten op een gegeven moment zullen worden nagemaakt. Belangrijk moment dus ook om te beoordelen hoe de nieuwe producten beschermd gaan worden.

Daar zijn een paar methoden voor. Het meest safe is het doen van een modelregistratie. Dat kan meteen voor de hele EU, zodat het product ook in de hele EU beschermd is. Voor andere landen zullen aparte modelregistraties kunnen worden gedaan.

Wanneer een product echt gedesigned is, dus met creatieve inspanningen is vormgegeven, dan is het product al beschermd zonder dat het geregistreerd hoeft te worden. Dat is de auteursrechtelijke bescherming.

Komt het moment dat namaak op de markt komt, dan kan met de modelregistratie de namaak redelijk eenvoudig bestreden worden. Met een verbod meteen voor de hele EU.
Een aantal maal heeft de Nederlandse rechter, ook wanneer een product niet geregistreerd is, namaak verboden in de hele EU. Dit op grond van de auteursrechtelijke bescherming. Ik schreef daar vorig jaar al over.

In september vorig jaar is dat nog eens bevestigd door de hoogste rechter van Europa in dit soort zaken, te weten het Hof van Justitie van de EU. In een belangrijke uitspraak die nu bekend staat als het Cofemel-arrest heeft het Hof bevestigd dat lidstaten niet hun eigen eisen mogen stellen aan auteursrechtelijke bescherming van design.

Het moet gaan om een product dat oorspronkelijk is. En alleen die bestanddelen die dat tot uitdrukking brengen zijn beschermd. Voldoende en noodzakelijk voor bescherming is volgens het Hof “dat het voorwerp een intellectuele schepping van de auteur is, die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt, en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming hiervan.”

Wanneer de Nederlandse rechter meent dat het product aan deze eisen voldoet en auteursrechtelijke bescherming toekent, moet de rechter vervolgens ook een verbod voor de hele EU toewijzen als daarom gevraagd wordt. Dus mocht u onverhoopt geen modelregistratie hebben van uw product, dan is nu in hoogste instantie bevestigd, dat ook met een beroep op het auteursrecht een verbod tot verhandeling van namaak voor de hele EU kan worden verkregen.

Artikel van Ruby Nefkens voor Interior Business Magazine.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail