artikel

artikel

Ruby Nefkens, 7 maart 2019

Kornuit – Kordaat   0-1
Als je aan buitenlanders vraagt of de biermerken KORNUIT en KORDAAT op elkaar lijken zeggen ze volmondig: ‘ja’. Ik geef direct toe, dit is niet een heel doorwrocht onderzoek geweest, maar een vraag aan twee ondernemers uit Letland, die hier op bezoek waren. Toch vond ik dit opvallend, omdat een zelfde kleine enquête in twee Nederlandse ondernemersnetwerken waarin ik zit, het tegengestelde resultaat had. In grote meerderheid vond men de merken niet verwarrend. Ik schat dat deze ondernemers wel gezien kunnen worden als ‘de gemiddelde consument’ al dan niet bierdrinkend.

De Letse ondernemers kennen de beide merken niet en zullen eerder op de klank afgaan. En de beide biermerken lijken inderdaad zowel auditief (klank) als visueel (hoe het is geschreven) op elkaar. Beide merken bestaan uit twee lettergrepen en beginnen met volledig identieke letters KOR en eindigen met een duidelijke letter T.

Het zal jullie waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat Grolsch en Lidl elkaar in de haren zijn gevlogen vanwege deze biermerken. Grolsch heeft een aantal jaar geleden het biermerk Kornuit gelanceerd en Lidl zette daar vorig jaar het merk Kordaat tegenover. Ik neem aan dat Lidl niet zal ontkennen dat daarbij wel bewust naar Kornuit is gekeken, maar in merkenland is dat niet voldoende om over de schreef te gaan en merkinbreuk te plegen.

Dat vond de Rotterdamse rechter in kort geding ook. Dit is weliswaar een voorlopig oordeel, in afwachting van de rechter in een zogenaamde bodemprocedure, maar Grolsch trekt vooralsnog aan het kortste eind. Overigens kan Grolsch in hoger beroep tegen deze uitspraak en zal dat ook doen. Wat de rechter nog niet heeft meegewogen en in hoger beroep heeft Lidl daar ook nog een extra kans, is dat de betekenis van de beide woorden anders is.

Bij het oordeel of er sprake is van merkinbreuk neemt de rechter drie criteria in overweging: stemmen de merken auditief, visueel of begripsmatig (betekenis) met elkaar overeen. Daarbij moet de merken in het geheel met elkaar worden vergeleken en moet de rechter op de stoel van de gemiddelde consument (de doorsnee consument) gaan zitten. Niet heel eenvoudig, de rechter is ook maar één mens (en samen met de griffier twee) daarom wordt er door partijen vaak de hulp ingeroepen van deskundigen, die daar een onderzoek naar doen. Uit zo’n onderzoek moet dan komen vast te staan dat beide merken verwarring wekkend op elkaar lijken.
Ik ben heel erg benieuwd of deze uitspraak stand houdt in hoger beroep. De meningen tussen de experts op merkenrecht zijn namelijk zeer verdeeld en ik denk dat het ook kantje boord is geweest. Maar dat is voldoende om in kort geding aan het langste eind te trekken.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail