artikelen

artikelen

Ruby Nefkens voor 'Vakblad Meubel', 1 februari 2015

Lookalikes
Mocht u eraan denken in uw reclamecampagne gebruik te maken van een lookalike van een BN-er, dan is dat oppassen geblazen. Het zou zomaar kunnen dat de ‘echte’ BN-er bezwaar maakt op basis van zijn portretrecht. Of, als hij zijn portret ook als merk heeft geregistreerd, op basis van merkrecht.

Sinds het gebruik van een lookalike van Katja Schuurman in een reclamecampagne van i-Local.nl staat vast dat dit strijdig is met het portretrecht van Katja Schuurman. Katja Schuurman stond op de Gouden Gids en droeg daar een broekpak met krantenprint. I-local.nl leverde dezelfde diensten als de Gouden Gids, maar dan online.

Een portret is al een portret als sprake is van identificeerbare kenmerken, bijvoorbeeld, een kenmerkende lichaamshouding. De lookalike droeg een vergelijkbaar pak, stond in dezelfde houding en had dezelfde krullen. Katja Schuurman kon bezwaar maken omdat zij een commercieel belang heeft. Zij kan geld vragen voor het gebruik van haar portret.

Bovendien kan een BN-er een exclusieve afspraak hebben met een merk. Dan kan het niet zo zijn dat de BN-er geassocieerd wordt met een ander merk. Zo is bekend dat Harry Piekema, die inmiddels AH-man af is, geen boodschappen mocht doen bij een andere supermarkt. Hetzelfde geldt nu voor Frank Lammers, die aan het Jumbo merk vastzit.

Espresso club is een concurrent van Nespresso. In Israël gebruikte zij een lookalike van George Clooney in een reclamecampagne. Nespresso  kon dit niet over haar kant laten gaan en vroeg een verbod op het uitzenden van de reclame en schadevergoeding. Nespresso kan echter geen beroep doen op portretrecht, dat kan alleen Clooney. De rechter vond het een duidelijke parodie en vond ook dat Espresso club een ander publiek benaderde, zodat er geen schade kon zijn voor Nespresso. Nespresso verloor deze zaak.

In Nederland had die zaak een andere uitkomst kunnen hebben gehad, mits George Clooney zelf een beroep doet op zijn portretrecht. Een parodie zal de reclame namelijk niet snel zijn. Dan moet sprake zijn van humor en duidelijke verschillen, dus het ontbreken van verwarringsgevaar. In de zaak over de Katja Schuurman lookalike oordeelde de rechter dat er geen sprake was van een parodie omdat er weinig humor te zien was, er duidelijke concurrentiemotieven aan de campagne van i-Local ten grondslag lagen en sprake was van verwarringsgevaar.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail