artikelen

artikelen

Ruby Nefkens voor 'Vakblad Meubel', 7 september 2015

Nieuwheid en eigen karakter
Vlak voor mijn vakantie heb ik een kort geding gevoerd dat hoofdzakelijk ging over de vraag of een door cliënt op de markt gebrachte tafel voldoende ‘nieuw’ is en een ‘eigen karakter’ heeft. Dat is een relevante vraag omdat de tafel door cliënt geregistreerd is als gemeenschapsmodel en de criteria voor modelrechtelijke bescherming zijn, dat de vormgeving van het object dat geregistreerd wordt nieuw is en een eigen karakter heeft. 

De betreffende tafel heeft de naam van een diamant gekregen: de Asscher tafel. De vormgeving van de tafel is dan ook geïnspireerd op de vorm van de Asscher diamant. Door de gemeenschapsmodelregistratie is de Asscher tafel in heel Europa beschermd.

De Asscher tafel werd door de concurrent nagenoeg één op één nagemaakt. Makkelijke zaak zou je zeggen. Je hebt aan de ene kant een modelrecht en aan de andere kant een exacte kopie. Met het modelrecht kan de verkoop van de kopie worden verboden.

Waarom is het kort geding dan toch gevoerd? Omdat de tegenpartij beweerde dat de Asscher tafel niet nieuw is en geen eigen karakter heeft. En als de tegenpartij gelijk zou hebben, dan is de modelregistratie niet geldig. In dit soort zaken zie je dan ook dat de tegenpartij zich uitput in argumenten waarmee de geldigheid van de registratie wordt aangevochten.

Zo voerde de tegenpartij aan dat de tafel niet nieuw zou zijn en geen eigen karakter zou hebben, omdat de vormgeving teveel lijkt op de vorm van de Asscher diamant. Daar ging de rechter niet in mee. Een diamant en een tafel zijn twee totaal verschillende producten. Het is toegestaan een tafel geïnspireerd op de vorm van een Asscher diamant te maken. Ook wees de tegenpartij op twee andere tafels die eerder op de markt zouden zijn gekomen dan de Asscher tafel. De één had ook min of meer de vorm van een diamant, de andere leek in de verte op de Asscher tafel van cliënt. Ook daar maakte de rechter korte metten mee. De vormgeving van die tafels week voldoende af van de Asscher tafel en tasten de nieuwheid en het eigen karakter van de tafel niet aan.

Na mijn vakantie ontvingen we een positieve uitspraak van de rechter. De tegenpartij werd veroordeeld om de verkoop te staken, gegevens te verstrekken zodat achterhaald kan worden waar de inbreukmakende tafel is ingekocht en, naast nog een aantal andere toegewezen vorderingen, de volledige proceskosten te betalen. Heel fijn om zo weer terug te keren op het werk!

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail