artikel

artikel

Ruby Nefkens, 30 juni 2017

Verbazingwekkende zaken
In mijn vak is het belangrijk om bij te blijven en ik lees dan ook de nodige vakliteratuur en websites waarop de laatste rechtspraak wordt gepubliceerd. Daarbij kan ik soms van de ene verbazing in de andere vallen.

Zoals de partij die een wc-bril probeert te beschermen als gemeenschapsmodel. Dat kan natuurlijk niet, omdat de vorm al bekend is. Het benodigde eigen karakter en nieuwheid ontbreekt.

En de zaak die zich in België afspeelt tussen twee Indische restaurants, waarbij het gaat om de handels- en merknaam ‘Holy Cow’. Het ene restaurant bestaat al langer en gebruikte als eerste de naam ‘New Holy Cow’ met daarbij een logo van een koe met een aureool. Nog geen kilometer verderop start een andere partij een Indisch restaurant ‘Holy Cow Everest’, ook met een logo van een koe met een aureool. Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te begrijpen dat dat natuurlijk verwarrend is.

Ook niet heel handig is je bedrijf de naam Vassico te geven, wanneer je handelt in ventilatiesystemen, terwijl er al een bedrijf bestaat met de naam Vasco, ook handelend in ventilatiesystemen. Of wat dacht u van Link advocaten versus Linq advocaten? 

En dan de uitspraak over Arla die kennelijk een versfilter aan haar melkproduct heeft toegevoegd. Het woord ‘Versfilter’ combineert zij met de letters TM (Versfilter™). TM betekent Trade Mark. Maar versfilter kan helemaal niet als merk worden geregistreerd, omdat het een puur beschrijvend woord is. Hartstikke misleidend dus. Nee hoor, zegt het College van Beroep. Volgens Arla wil ze hier alleen maar ‘een bijzonder aspect in verband met dit filter onder de aandacht van het publiek wil brengen’ en dat is dus niet misleidend. 

Ook kan ik u melden dat ‘Memory’ een spelnaam is die gewoon beschermd is, omdat het door jong en oud gespeeld is en iedereen de naam koppelt aan het beroemde spel van Ravensburger. Om dat vast te stellen was nog wel een hoger beroep nodig. De lagere rechter vond dat de naam verwees naar de inhoud van spel en niet naar het merk. 

De uitsmijter is dat het verboden is om velgen met Mercedesstickers te verkopen die niet van Mercedes afkomstig zijn. Oneerlijke handelspraktijken worden dat genoemd. Je vraagt je af waarom het nodig was hierover te procederen.

Intellectueel eigendomsrecht beschermt creativiteit. In deze uitspraken was daar beslist sprake van. Al was het alleen maar het vinden van een creatieve invalshoek om het eigen gelijk te bepleiten.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail