artikelen

artikelen

Ruby Nefkens voor 'Vakblad Meubel', 8 juni 2015

Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht
De auteurswet grijpt binnenkort in op (bestaande) afspraken tussen makers en exploitanten. Wat gaat er veranderen? Makers krijgen meer rechten, onder andere op een billijke vergoeding voor hun prestaties. Zij krijgen een extra vergoeding bij gebleken succes (bestseller regeling). Ook krijgen makers het recht om een overeenkomst te ontbinden als er geen of onvoldoende exploitatie plaatsvindt.

De achterliggende gedachte is makers beter te beschermen, omdat deze over het algemeen een slechtere onderhandelingspositie hebben.

Makers zijn bijvoorbeeld ontwerpers, architecten, acteurs, muzikanten, schrijvers en ieder die een creatieve prestatie levert die beschermd is door de auteurswet.

Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer en de verwachting is dat het per 1 juli a.s. of 1 januari 2016 ingaat. Belangrijk te weten is dat de nieuwe rechten van dwingend recht zijn. Daar kun je dus niet contractueel van afwijken. Hieronder stip ik een aantal van de nieuwe rechten kort aan:

  • Wanneer een exclusieve licentie wordt verleend, kan dit straks alleen schriftelijk. Dit geeft makers het recht om afspraken goed op papier te (laten) zetten.
  • Een andere belangrijk recht is het recht op een billijke vergoeding. Wat houdt dat in?

Stel de normale, gebruikelijke, licentie- (royalty) vergoeding is 5% en de maker krijgt maar 1%, dan is dat geen billijke vergoeding en heeft de maker recht op 5%.

  • Ook krijgt de maker het recht om bij nieuwe, niet voorziene, exploitatievormen een aanvullende vergoeding te krijgen.

Een goed voorbeeld uit het verleden is de komst van de CD. En de toekomst zal ongetwijfeld nog andere exploitatievormen brengen die nu niet voorzien zijn. Zoals gezegd: het is dwingend recht, dus onbekende exploitatievormen nu al afkopen is niet mogelijk.

  • Wanneer het werk, bijvoorbeeld een bepaald ontwerp, een onvermoed succes is en de maker heeft een eenmalige lage vergoeding ontvangen, dan kan de maker een beroep doen op de ‘bestseller’ regeling. Deze geeft het recht op een aanvullende vergoeding.
  • En als het werk niet of onvoldoende geëxploiteerd wordt (non-usus), kan de maker op zoek naar een andere exploitant en kan de overeenkomst ontbonden worden.

Of deze nieuwe regelgeving zal resulteren in evenwichtigere afspraken tussen makers en exploitanten zal de tijd leren. De maker zal op deze rechten een beroep moeten doen en de kans dat de maker zich daarmee uit de markt prijst is aanwezig. Waar het om zal blijven draaien is: hoe graag wil de exploitant met de maker in zee?

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail