artikel

artikel

Ruby Nefkens, 16 juli 2019

What’s new op het gebied van merken 
Vanaf 1 maart 2019 zijn de regels om een merk te registreren in de Benelux veranderd.
Er zijn nieuwe ‘soorten’ merken gecreëerd maar ook beperkingen. Dit bestond al voor merken die voor heel de EU kunnen worden geregistreerd, maar geldt nu ook voor de Benelux.

Nieuw

 1. Verplichting tot grafische weergave afgeschaft
  Ruim baan voor muziekfragmenten en filmpjes. Wanneer je een bepaalde melodie gebruikt om je producten of diensten te onderscheiden, dan kan je het MP3-bestand uploaden. Dit is dan een klankmerk. Handig te gebruiken in een radiospotje, in een reclamefilmpje of op je website. Voorheen kon al wel de notenbalk worden geregistreerd, maar het is nu veel makkelijker gemaakt. Denk daarbij aan de brul van de leeuw van Metro Goldwyn Mayer.

  Hetzelfde geldt voor een onderscheidend filmpje. Dat kan nu als multimediamerk worden geregistreerd. En ook een bewegingsmerk kan worden geregistreerd. Bijvoorbeeld van een vallend veertje. Dit gebeurt met het uploaden van een MP4 of JPEG-bestand.

  Ook een geur zou onder de nieuwe regels als merk geregistreerd kunnen worden. Het Europees Hof van Justitie heeft in een ouder arrest zeer specifieke regels gesteld daarvoor. Wat de geur precies is moet ‘duidelijk, nauwkeurig, volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief’ zijn. Een hele waslijst, en hoe dat dan precies moet is de vraag, maar onmogelijk is het niet.
   
 2. Vormmerk krijgt een extra beperking
  Bij een vormmerk kun je denken aan bijvoorbeeld een speciale flesvorm of andere verpakking. Het vormmerk moet, net zoals ieder ander merk, het product onderscheiden van dat van anderen. Het kan niet het product zelf zijn. Dit kreeg Stokke voor de kiezen in één van de vele procedures die zij voert over de bekende kinderstoel ‘de Tripp Trapp’ stoel.

  Nieuwe criteria: uitgesloten van een vormmerk zijn:
  -  de vorm, of een ander kenmerk, dat door de aard van het product wordt bepaald
  -  de vorm, of een ander kenmerk, dat technisch noodzakelijk is voor het product
  -  de vorm, of een ander kenmerk, dat een wezenlijke waarde aan het product geeft

  Het is nog moeilijker geworden om een vormmerk te registreren omdat aan de eisen is toegevoegd de woorden ‘of een ander kenmerk’ van het product.

  Dat lijkt ingewikkeld, maar het komt erop neer dat het product niet vanwege die specifieke vorm, of een ander kenmerk, moet worden gekocht. Voorbeeld: Het flesje van Coca-Cola is onderscheidend, maar je koopt het flesje om de cola die erin zit en niet om het flesje.

  De aard van de Tripp Trapp stoel (een in hoogte verstelbare kinderstoel, die stevig op de grond moet blijven staan) bepaalt de vorm. Daarom is de stoel zelf, in elk geval volgens het Hof Amsterdam, uitgesloten van merkbescherming. Daarmee onderstrepend dat er andere wetten zijn om vormgeving als zodanig te beschermen, zoals de Auteurswet of Modellenwet.
   
 3. Collectieve merken en certificeringsmerken
  Het was al mogelijk om collectieve merken te registreren. Bijvoorbeeld het merk van de leden van een vereniging. Het collectieve merk is nu gesplitst in een collectief merk en een certificeringsmerk. Het certificeringsmerk geeft aan dat de producten of diensten onder dit merk voldoen aan bepaalde kenmerken, bijvoorbeeld een bepaalde kwaliteit, die zijn omschreven in een gebruiksreglement.

Samenvattend
De nieuwe merkenregels bieden meer mogelijkheden om je merk, en daarmee je producten of diensten, te beschermen. En daarmee meer waarde te creëren in je onderneming. Kunnen we binnenkort ‘de geur van vers gemaaid gras’ als merk verwelkomen?

Artikel van Ruby Nefkens voor Interior Business, 5 juli 2019

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail