artikel

artikel

Ruby Nefkens, 4 april 2022

Zitzakken-gevecht – en de vaststellingsovereenkomst
De Fatboy, wie kent hem niet? Het iconische oversized kussen waarop je heerlijk onderuitgezakt kunt zitten. Al jaren is ‘Fatboy the original B.V.’ een grote speler op de zitzakkenmarkt. Dat Fatboy van namakers niet gediend is, blijkt uit de vele rechtszaken die door Fatboy zijn gevoerd tegen de verkopers van soortgelijke zitzakken. 

Fatboy auteursrechtelijk beschermd

De bekende zitzak van Fatboy is auteursrechtelijk beschermd. Wanneer een andere zitzak te veel op de Fatboy lijkt, dan kan Fatboy hier dus tegen optreden. Dit werd beslist in een uitspraak van het hof ’s-Hertogenbosch op 16 februari 2010 tussen Fatboy en vier andere partijen.  Eén van deze partijen was ZET. ZET brengt zitzakken op de markt. Onder andere onder de naam ‘Sitonit’. In de uitspraak oordeelde het hof dat de zitzak van ZET dezelfde totaalindruk wekt als de zitzak van Fatboy. ZET maakte hiermee inbreuk op het auteursrecht van Fatboy. 

Vaststellingsovereenkomst geeft duidelijkheid

In geschillen over namaak wordt, ter beëindiging van een geschil, vaak een vaststellingsovereenkomst gesloten. Deze zorgt voor duidelijkheid. In zo’n overeenkomst wordt afgesproken wie welke rechten heeft, wat een partij wel of niet mag doen en wordt vaak ook een schadevergoeding vastgesteld.

Fatboy en ZET sloten in 2012 ook zo’n vaststellingovereenkomst. Hierin is onder meer afgesproken dat ZET zitzakken mag verkopen wanneer deze een bepaalde afmeting hebben, het label een andere vorm en kleur heeft dan het label van Fatboy (Fatboy heeft een groot, rood, rechthoekig label) en wanneer deze zijn vervaardigd in een andere stof dan de zitzakken van Fatboy. Het label van ZET moest bovendien in één van de hoeken van de zitzak zijn geplaatst. Wanneer ZET zich aan de afspraken houdt, zal Fatboy zich niet langer verzetten tegen de zitzakken van ZET.

Een nieuw kussengevecht

In april 2021 ontdekt Fatboy dat ZET de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst niet nakomt. ZET verkoopt namelijk tegen de afspraken in nieuwe zitzakken met grote, rechthoekige labels die bij één type zitzak zelfs roodachtig gekleurd zijn. 

Fatboy grijpt in door een brief te sturen waarin ZET wordt verzocht zich aan de afspraken te houden. Volgens ZET rekt Fatboy het begrip ‘zitzak’ uit de overeenkomst te ver op. Bovendien vindt ZET dat het label geen verwarring wekt met het label van Fatboy. Daarnaast valt ZET de vaststellingsovereenkomst zelf aan. ZET vindt deze in strijd met het mededingingsrecht, en dus niet geldig. Hiermee wordt een nieuw ‘kussengevecht’ tussen Fatboy en ZET gestart.

Fatboy stapt weer naar de rechter. De rechtbank geeft ZET in de uitspraak van 14 december 2021 geen gelijk.  De rechter oordeelt dat het begrip ‘zitzak’ niet te ver wordt opgerekt. Het begrip is door beide partijen opgevat als ‘grote kussens waar je op kan zitten’. De nieuwe zitzakken van ZET vallen onder deze definitie. De afspraken waaraan ZET zich moeten houden zijn duidelijk in de overeenkomst opgenomen. Deze worden door ZET niet nageleefd. Dat er met het label van ZET wellicht geen sprake is van het wekken van verwarring, maakt niet dat deze afspraken ineens niet meer nageleefd moeten worden. Ook vindt de rechter dat er geen sprake is van strijd met mededingingsrecht. Dit is door ZET namelijk onvoldoende onderbouwd. De rechter oordeelt daarom dat ZET de vaststellingsovereenkomst na moet komen. 

Vaststellingsovereenkomst is bindend

Een vaststellingsovereenkomst is bindend. Tenzij er sprake is van bedrog of dwaling bij het sluiten van de overeenkomst kan er niet meer worden teruggekomen op de gemaakte afspraken. 

Een vaststellingsovereenkomst is een goed middel om een einde te maken aan een conflict. Maar het is daarom ook belangrijk om goed na te denken over de gevolgen van een vaststellingsovereenkomst voordat deze getekend wordt. Eenmaal getekend zit je eraan vast! 

Artikel van Ruby Nefkens voor Interior Business Magazine.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail