blogs

blogs

Eileen Pluijm, 10 februari 2023

Beëindigingsovereenkomst onderhandeld, maar nu tekent de werknemer niet. Wat nu?
 
Na lang onderhandelen zijn werkgever en werknemer het eindelijk eens over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Nu moet alleen nog de overeenkomst hierover worden ondertekend. Kan het dan alsnog misgaan doordat de werknemer geen handtekening zet? Hier ging een recente uitspraak over.
 
Een assistent supermarktmanager bij de Lidl ontving een voorstel voor een beëindigingsovereenkomst. Na overleg hierover mailt de werknemer: “Akkoord”. Maar een ondertekende overeenkomst ontvangt Lidl niet. Hierover is via WhatsApp contact, waarbij de werknemer aangeeft de getekende overeenkomst wel per post te hebben opgestuurd. De irritatie hierover loopt bij werknemer zo hoog op dat hij uiteindelijk zijn akkoord weer intrekt.
 
Is er nu een beëindigingsovereenkomst gesloten? Want voor de totstandkoming hiervan geldt dat de overeenkomst schriftelijk moet zijn. De rechter gaat hier praktisch mee om: een handtekening was niet nodig, het schriftelijke akkoord per e-mail of WhatsApp was voldoende. Er is dus toch een beëindigingsovereenkomst overeengekomen.
 
Meer weten over het sluiten van een beëindigingsovereenkomst met jouw werknemer? Neem dan contact op met ons arbeidsrechtteam.

Eileen Pluijm
  pluijm
  +31 6  43 36 80 55 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail