blogs

blogs

Celine Sup, 6 juni 2023

Minister pleit voor moderniseren concurrentiebeding

Afgelopen vrijdag, 2 juni jl., heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd strengere regels in de wet op te willen nemen ten aanzien van het concurrentiebeding. Recent onderzoek toont aan dat het concurrentiebeding zo breed wordt toegepast dat werknemers ernstig beperkt worden in hun mogelijkheden om van baan te veranderen en zich verder te ontwikkelen. Minister van Gennip stelt dat het van groot belang is voor de Nederlandse economie dat mensen op de juiste plek op de arbeidsmarkt terechtkomen, vooral in tijden van arbeidsmarktkrapte. Het onnodige gebruik van het concurrentiebeding wil de minister dan ook voorkomen. 

De volgende voornemens zullen worden uitgewerkt in het wetsvoorstel:
•    Het wettelijk begrenzen van de duur van het concurrentiebeding;
•    Bij het opnemen van het concurrentiebeding moet het geografische bereik worden opgenomen, gespecificeerd en gemotiveerd;
•    Het vereisen dat werkgevers ook in onbepaalde tijd contracten 'het zwaarwichtig bedrijfsbelang' motiveren bij het opnemen van een concurrentiebeding. Dit geldt momenteel al voor bepaalde tijd contracten;
•    Het verplichten van werkgevers om bij het inroepen van het beding in beginsel een vergoeding te betalen, vastgesteld op basis van een wettelijk percentage van het laatst verdiende salaris van de werknemer.

Het doel is om te voorkomen dat werknemers onnodig gebonden worden aan een concurrentiebeding, wat de optimale toewijzing van arbeidsallocatie en arbeidsmobiliteit belemmert. Het belangrijkste is dat een concurrentiebeding alleen wordt gebruikt om een werkelijk noodzakelijk bedrijfsbelang te beschermen. 

De minister verwacht eind 2023 met een wetsvoorstel te komen. Wordt vervolgd!

Heb jij vragen over een nevenwerkzaamhedenbeding? Het arbeidsrecht-team helpt graag!

Lees hier de Kamerbrief: https://shorturl.at/bdzJL 

Celine Sup
  Sup
  +31 6  43 19 88 02 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail