blogs

blogs

Eileen Pluijm, 23 januari 2023

De uitdaging voor werkgevers in 2023: werknemers werven én behouden
 
In deze tijden van arbeidskrapte ligt de focus vooral op het binnenhalen van nieuw personeel. Maar werkgevers moeten niet vergeten om ook na te denken over hoe zij hun personeel kunnen behouden. 
 
Wat zijn de juridische mogelijkheden voor werkgevers om te zorgen dat goed personeel niet vertrekt? Onze 5 tips:
 
1.    Soort contract: 
Voor werknemers speelt baanzekerheid een rol bij de keuze van hun werkgever. Door werknemers meteen of sneller een vast contract aan te bieden, wordt deze baanzekerheid aan werknemers geboden. 
Toch liever eerst een tijdelijk contract? Dan kan een tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid worden afgesproken. Hierdoor kan de werknemer in principe niet voor de einddatum vertrekken. Zo weten werkgevers dat zij in ieder geval tot een bepaalde datum op de werknemer kunnen rekenen.
2.    Beloning: 
Door een salarisverhoging kunnen werkgevers hun waardering voor een werknemer uiten. Daarnaast kan deze waardering ook met een bonus- of winstdelingsregeling worden getoond.
3.    Flexibiliteit:
Werknemers hebben vaak behoefte aan vrijheid in het bepalen hoe ze hun werk inrichten. Bied werknemers daarom meer vrijheid om te werken waar ze willen, zelf hun werktijden te bepalen of (tijdelijk) minder te werken. Dit kan bijvoorbeeld in een thuiswerkregeling worden geregeld.
4.    Scholing:
Op grond van de wet moeten werkgevers werknemers in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Het bieden van scholing draagt ook bij aan het behouden van personeel. Tegelijk kunnen werknemers hun functie hierdoor langer en beter blijven vervullen.
5.    Beperkende bedingen:
Om te voorkomen dat personeel de overstap maakt naar een concurrent of zakenrelatie, kunnen beperkende afspraken in het arbeidscontract worden gemaakt. Dit gebeurt met een concurrentie- of relatiebeding. Met een anti-ronselbeding kunnen werknemers daarnaast worden verboden collega’s te bewegen om voor een andere werkgever te gaan werken.
 
Meer weten over de mogelijkheden om jouw werknemers te binden? Neem dan contact op met ons arbeidsrechtteam.  
 
Link: Bedrijven vergeten hun eigen personeel vaak in krappe arbeidsmarkt | Economie | NU.nl 

Eileen Pluijm
  pluijm
  +31 6  43 36 80 55 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail