blogs

blogs

Celine Sup, 15 september 2023

Geen aanbod vaste urenomvang leidt tot betaling achterstallig loon!

Werkneemster is sinds juni 2008 in dienst bij werkgever als receptioniste zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst. Oktober 2022 hebben partijen een gesprek naar aanleiding van onregelmatige loonbetalingen. Tevens verzoekt werkneemster loonsverhoging. Na dit gesprek heeft werkneemster niet meer voor werkgever gewerkt. Februari 2023 maakt zij aanspraak op achterstallig loon vanaf maart 2020. Werkgever verzoekt vervolgens de rechter de arbeidsovereenkomst te beëindigen vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. 

Allereerst stelt de kantonrechter vast dat werkneemster de arbeidsovereenkomst in oktober 2022 niet heeft opgezegd. Opzegging van een werknemer is pas geldig als er sprake is van een ondubbelzinnige verklaring van de werknemer. Dergelijke verklaring blijkt nergens uit. 

Partijen zijn het erover eens dat zij de arbeidsovereenkomst niet kunnen voortzetten nu er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Het ontbindingsverzoek wordt toegewezen met ingang van 1 oktober 2023. Dit is de datum waarop de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging zou zijn geëindigd, verminderd met de duur van de procedure. 

Vervolgens kwalificeert de rechter de arbeidsovereenkomst als een oproepovereenkomst. Sinds 1 januari 2020 zijn werkgevers verplicht oproepkrachten na 12 maanden een vaste urenomvang aan te bieden. Werkgever had dit in onderhavig geval uiterlijk 1 februari 2020 moeten doen, waarbij dat aanbod op maart 2020 had moeten ingaan. 

De rechter oordeelt dat werkgever het loon verschuldigd is over het aantal uren waarvoor zij verplicht was werkneemster een aanbod te doen vanaf maart 2020. Dit ondanks dat werkneemster sinds oktober 2022 niet meer voor werkgever heeft gewerkt! Het maakt daarnaast niet uit dat werkneemster zich niet beschikbaar heeft gehouden voor de bedongen arbeid over die uren. 

Lees hier de hele uitspraak

Vragen over oproepovereenkomsten en het aanbod van een vaste urenomvang? Het arbeidsrecht-team helpt graag!

Celine Sup
  Sup
  +31 6  43 19 88 02 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail