blogs

blogs

Celine Sup, 15 mei 2023

Gelden de 10 minuten die een werknemer op grond van de planningsregels van zijn werkgever vóór aanvang van zijn dienst aanwezig moet zijn als betaalde werktijd?

 

Dit was de vraag die het Gerechtshof Den Haag moest beantwoorden. Een werknemer van een callcenter moest volgens de planningsregels van zijn werkgever 10 minuten voor aanvang van zijn dienst aanwezig zijn, de “10 minutenregel”. Deze tijd moest werknemer gebruiken om in te loggen op 10 verschillende programma's voordat hij kon inloggen op het belsysteem. De werknemer die sinds 2016 voor het callcenter had gewerkt vordert in deze procedure achterstallig loon voor deze 10 minuten die hij steeds eerder aanwezig moest zijn. 

Het hof oordeelde, net als de kantonrechter in eerste aanleg, dat deze 10 minuten aangemerkt moeten worden als betaalde arbeidstijd. De loonvordering van de werknemer werd daarom toegewezen. Het callcenter moet de werknemer een bedrag van bijna € 3000,= betalen.

Voor de beoordeling acht het hof van belang dat op grond van de genoemde regel werknemer verplicht is om zich 10 minuten voor aanvang van zijn dienst te melden bij zijn supervisor. Niet van belang is hoeveel tijd daadwerkelijk met het opstarten/inloggen gemoeid gaat. Hoewel de werknemer de resterende tijd wellicht kan gebruiken om zich voor te bereiden op de aanvang van zijn dienst op de manier die hij wil, betekent dit niet dat deze tijd niet aan te merken is als arbeidstijd.

Inlogtijd is dus betaalde werktijd!

Lees hier de volledige uitspraak.

Heb je vragen over betaalde werktijd? Het arbeidsrecht-team helpt graag!  

Celine Sup
  Sup
  +31 6  43 19 88 02 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail