blogs

blogs

Celine Sup, 22 mei 2023

Koffiemomenten tijdens re-integratie horen binnen normale werktijden

Dat is het oordeel van de rechtbank Rotterdam. In een kort geding heeft de kantonrechter geoordeeld dat een werkgever het salaris van een zieke werkneemster niet kan stopzetten omdat zij weigerde om in de avonduren koffiemomenten met werkgever te hebben. 

De werkneemster die als schoonmaakster in dienst is bij werkgever heeft zich op 16 februari 2022 ziekgemeld. De bedrijfsarts stelt op 5 oktober 2022 vast dat er nog geen reële arbeidsmogelijkheden voor werkneemster zijn. De bedrijfsarts adviseert dat zij en haar werkgever regelmatig koffiemomenten moeten inplannen. Dit om aansluiting te behouden en het zou voor afleiding en een positief gevoel zorgen. Na een paar van deze koffiemomenten ontstaat er een conflict over het tijdstip van deze momenten. De werkgever stelde voor om deze koffiemomenten om 18:30 uur te houden, omdat hij de taken van de werkneemster moest overnemen en dus eerder op de dag niet beschikbaar was. Werkneemster weigerde dit tijdstip echter omdat zij vond dat het buiten haar normale werktijden viel. In reactie daarop stopte de werkgever het loon van de werkneemster. In kort geding vordert werkneemster de werkgever te veroordelen tot betaling van het achterstallige loon. 

De grondslag voor de loonstop die werkgever aanvoert is het zonder deugdelijke grond weigeren van medewerking aan de door de bedrijfsarts gegeven redelijke voorschriften die erop gericht zijn om werkneemster in staat te stellen passende arbeid te verrichten. De kantonrechter oordeelt dat werkgever het loon ten onrechte heeft gestopt. Hoewel werkneemster weigerde om de koffiemomenten op het voorgestelde tijdstip te houden, stelt de rechter vast dat zij niet heeft geweigerd om überhaupt deel te nemen aan de koffiemomenten. Het inplannen van deze momenten moet een gezamenlijke inspanning zijn, waarbij beide partijen rekening houden met elkaars belangen. 

De rechter acht het redelijk dat werkneemster niet ’s avonds wil afspreken, aangezien zij normaal gesproken overdag werkte en zij te moe is om ’s avonds naar haar werk te reizen. Werkgever heeft onvoldoende aangetoond dat er geen manier was om overdag een bijeenkomst te organiseren, en had ook geen alternatieven, zoals digitale koffiemomenten, overwogen. De loonvordering wordt toegewezen. 

De uitspraak onderstreept het belang van wederzijds respect en samenwerking tijden de re-integratie. Werkgever had naar creatieve oplossingen moeten zoeken en niet alleen zijn eigen belang voorop moeten stellen. 

Heb jij vragen over re-integratie? Het arbeidsrecht-team helpt graag!

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Celine Sup
  Sup
  +31 6  43 19 88 02 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail