blogs

blogs

Celine Sup, 17 maart 2023

Mag een werkgever een zieke werknemer die niet meewerkt aan mediation ontslaan?

Ja, zo oordeelde het hof in Den Haag op 14 februari 2023. Sinds december 2012 is werkneemster in dienst bij de werkgever als cateringmedewerker. In januari 2020 meldt zij zich ziek. Re-integratie verloopt moeizaam; werkneemster komt niet opdagen bij de bedrijfsarts en is regelmatig niet bereikbaar voor werkgever.

Werkgever heeft meerdere keren aangegeven loon op te schorten. In november 2020 start werkneemster uiteindelijk met een begeleidingstraject. De bedrijfsarts adviseert dat de zij vanaf medio maart 2021 wekelijks twee tot drie uur kan werken. Voor deze werkzaamheden komt zij niet opdagen, ook niet na het opleggen van een loonsanctie.

April 2021 laat werkneemster weten dat zij niet kan re-integreren. De bedrijfsarts adviseert vervolgens om met een onafhankelijke derde te praten nu er een verstoorde arbeidsverhouding is. Werkgever probeert mediation op te zetten maar werkneemster laat op 5 mei 2021 weten dat zij mediation niet ziet zitten. Werkgever geeft haar nogmaals de kans voor mediation te kiezen, op straffe van een loonstop.

Na toepassing van de loonstop informeert de werkgever haar op 14 mei 2021 dat als zij niet meewerkt dit leidt tot een ontslag door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens (ernstig) verwijtbaar handelen (e-grond) per 13 oktober 2021. Werkneemster gaat in beroep.

Het hof stelt voorop dat zowel werkgever als werknemer hun uiterste best moeten doen om re-integratie van de werknemer te laten slagen. Werknemer moet meewerken aan de re-integratie en zich actief opstellen. Ook het meewerken aan mediation kan tot deze verplichting behoren. Werkgever kan bij weigering het loon stopzetten en bij blijvende weigering de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Het hof oordeelt dat werkgever zich als goed werkgever heeft gedragen nu zij werkneemster verschillende gelegenheden heeft geboden om alsnog mee te werken aan de mediation. De loonsanctie is correct aangezegd en toegepast. Er is een laatste kans geboden waarbij tevens ontslag is aangezegd bij niet meewerken. Werkneemster heeft zonder deugdelijke grond niet meegewerkt aan haar re-integratie. De kantonrechter heeft terecht de arbeidsovereenkomst ontbonden.

Heb jij vragen over re-integratie van een zieke werknemer? Het arbeidsrecht-team helpt graag!

Lees hier de volledige uitspraak: https://lnkd.in/eD-ZcuSD

Celine Sup
  Sup
  +31 6  43 19 88 02 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail