blogs

blogs

Maartje van Asten, 15 september 2022

AR-Flash: Medewerkers van onlinesupermarkten hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als die van fysieke winkels. 

Medewerkers van onlinesupermarkten hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als die van fysieke winkels. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald. 

Het ministerie van SZW kan cao’s algemeen verbindend verklaren voor een hele sector. Werkgevers in de supermarktbranche en vakbonden FNV en CNV vroegen samen om zo’n algemeenverbindendverklaring (AVV) voor de supermarkt-cao. De AVV van de cao werd betwist door de nieuwe werkgeversvereniging E-commerce Nederland. Die claimde onder andere dat de supermarkt-cao niet algemeen verbindend kon worden verklaard, omdat deze een overlap van werkingssfeer zou hebben met hun nieuwe E-commer cao, van toepassing op onlinesupermarkten als Picnic, Gorillas, Getir en Flink. Deze onlinesupermarkten zouden een hele andere tak van sport bedrijven waarin bijvoorbeeld weekendtoeslagen niet passen. Maar supermarkten en bonden spraken van ‘oneerlijke concurrentie’ omdat winkels als Albert Heijn - die ook aan bezorging doen - zich wél aan die cao moesten houden.

Het ministerie van SZW geeft aan dat de supermarkt-cao al langer bestond en dat juist de nieuwe cao voor onlinesupermarkten de overlap veroorzaakt. In de cao voor supermarktmedewerkers staat al sinds 2001 dat die ook geldt voor ‘een virtuele inrichting’ waar levensmiddelen worden aangeboden. Met de AVV maakt de minister een einde aan het conflict tussen de webwinkels en de fysieke supermarkten, gesteund door de vakbonden.

Concreet betekent dit dat de ongeveer 15 duizend boodschappenbezorgers van de online supermarkten per direct onder de supermarkt-cao vallen en niet langer onder de E-commerce cao. Deze bezorgers hebben daardoor recht op hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers van fysieke winkels. 

Heb je vragen over de werkingssfeer van een cao of een algemeen verbindend verklaarde cao en de mogelijke gevolgen hiervan? Neem dan contact op met ons arbeidsrechtteam.

Maartje van Asten
vanAsten
  + 31 (0) 6 43 36 80 52

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail