blogs

blogs

Eileen Pluijm, 28 juli 2023

Een jaar geleden wijzigde de wetgeving rondom het nevenwerkzaamhedenverbod. Hoe pakt dit uit?
 
�� De wet
Je mag een werknemer niet meer verbieden nevenwerkzaamheden te verrichten, tenzij je hiervoor een ‘objectieve reden’ hebt. 
 
��‍⚖️ De praktijk
Sindsdien gaat het in de rechtspraak vooral over de vraag: wat is nu een objectieve reden? Recent oordeelde de rechter dat integriteit ook zo’n reden kan zijn. 
 
In deze zaak kreeg een gemeentemedewerker toestemming om nevenwerk te verrichten, zolang dit buiten gemeentegrenzen plaatsvond. De medewerker vond deze beperking onterecht. Maar de rechter was het met de gemeente eens dat integriteit hiervoor een objectieve reden oplevert. De rechter overweegt: Door maatschappelijke ontwikkelingen worden steeds hogere eisen gesteld aan integriteit en het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling. Dit geldt al helemaal bij organisaties die publieke taken uitvoeren. En als een medewerker binnen gemeentegrenzen nevenwerk uitvoert, kan dit schijn van belangenverstrengeling opleveren. De indruk kan namelijk ontstaan dat de medewerker door zijn functie bij de gemeente makkelijker opdrachten verkrijgt voor zijn eigen bedrijfje. De beperking is daarom terecht!

Meer weten hierover? Bel of mail Eileen Pluijm

  Pluijm
 +31 6 43 36 80 55

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail