blogs

blogs

Eileen Pluijm, 6 maart 2023

Samenloop ontslag wegens langdurige ziekte en pensioenontslag

In uitzonderlijke gevallen kan de werkgever tegelijkertijd deze ontslagmogelijkheden hebben. Onlangs oordeelde de rechtbank hierover dat dan de voor de werknemer gunstigste weg moet worden bewandeld. Wat was hier aan de hand?

Op 20 juni verstreek de wachttijd bij ziekte. De werkgever had het UWV daarom toestemming kunnen vragen voor ontslag wegens langdurige ziekte. Maar op 21 juli bereikte de werknemer de pensioenleeftijd, op grond waarvan de werkgever het dienstverband óók kon opzeggen. Voor dit laatste koos de werkgever. Gevolg: de werknemer ontving geen transitievergoeding (van in zijn geval ruim € 20.000).

Had de werkgever mogen kiezen voor een pensioenontslag? De rechter overweegt dat opzegging vanwege langdurige ziekte géén plicht is. Wel kan goed werkgeverschap meebrengen dat de werkgever aan zo’n beëindiging moet meewerken als de werknemer hierom vraagt. Het is dan afhankelijk van de welwillendheid van de werkgever en/of de oplettendheid van de werknemer of dit ontslag snel genoeg - voor de naderende pensioendatum - plaatsvindt. Zo ja, dan krijgt de werknemer een transitievergoeding (en zo nee, dan krijgt hij niets). Dat dit van zulke subjectieve omstandigheden afhangt, vindt de rechter ongewenst. Daarom wordt geoordeeld dat de werkgever bij samenloop de voor de werknemer voordeligste opzegging moet hanteren.

Overigens grijpt de werknemer toch mis. Bij ontslag wegens langdurige ziekte zou zijn arbeidsovereenkomst (gelet op de opzegtermijn) op zijn vroegst op 31 oktober zijn geëindigd. Nu dit ná de pensioendatum lag, bestond alsnog geen recht op de transitievergoeding
 
Hier meer over weten? Neem dan contact op met ons arbeidsrechtteam.

Eileen Pluijm
  pluijm
  +31 6  43 36 80 55 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail