blogs

blogs

Celine Sup, 9 augustus 2023

Weigeren van mediation komt werkgever duurt te staan!

Een werkneemster van een softwarebedrijf kreeg een conflict met haar werkgever tijdens haar re-integratie na een burn-out. Ondanks het advies van de bedrijfsarts om mediation te starten, weigerde de werkgever dit en stopte hij zelfs het loon van de werkneemster. Uiteindelijk werd er toch een mediator ingeschakeld, toen het conflict al behoorlijk was geëscaleerd. Werkneemster stapte naar de rechter en verzocht zelf ontbinding van haar arbeidsovereenkomst. De rechter wees dit toe en oordeelde dat de botte weigering van mediation door de werkgever ernstig verwijtbaar was. Als gevolg hiervan moest de werkgever naast de transitievergoeding een billijke vergoeding van maar liefst € 45.000 betalen. Wuif het advies van mediation dus niet zomaar weg en wacht niet te lang!

Lees hier de uitspraak. 

Meer weten over mediation? Kom dan 24 augustus naar onze Client Class met als onderwerp: Mediation bij arbeidsrechtelijke geschillen; zin of onzin? Stuur je aanmelding naar: clientclass     

Celine Sup
  Sup
  +31 6  43 19 88 02 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail