blogs

blogs

Celine Sup, 15 juni 2023

Hoge Raad: Werknemers hebben recht op volledig loon tijdens vakantie, inclusief onregelmatigheidstoeslag!

In de zaak tussen de Nederlandse Spoorwegen (NS) en een groep werknemers stond de vraag centraal of werknemers recht hebben op volledig loon tijdens bovenwettelijke vakantie-uren en of de onregelmatigheidstoeslag daar ook onder valt. De NS heeft in 2016 afspraken gemaakt met vakbonden waarin werd bepaald dat er geen onregelmatigheidstoeslag verschuldigd was voor bovenwettelijke vakantie-uren. Een aantal werknemers was het hier echter niet mee eens en eiste betaling van de onregelmatigheidstoeslag over hun bovenwettelijke vakantie. 

Het gerechtshof
Het gerechtshof oordeelde in het voordeel van de werknemers, wat leidde tot het instellen van cassatieberoep door de NS bij de Hoge Raad. Eerder dit jaar adviseerde advocaat-generaal De Bock de Hoge Raad om de cassatieklachten te verwerpen.

De Hoge Raad
9 juni 2023 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan en de werknemers grotendeels in het gelijk gesteld. Volgens de Hoge Raad valt een aanspraak op vrije tijd in de wet onder het begrip 'vakantie' indien deze aanspraak op het moment van toekenning is bedoeld om werknemer rust en ontspanning te bieden. Het moment van toekenning is beslissend waardoor de aard van de vrijetijdsaanspraak niet verandert als deze uren later worden ingezet voor andere doeleinden. De verplichting om volledig loon te betalen, geldt in de wet voor alle vakantie, ook voor de uren die bovenwettelijk zijn, aldus de Hoge Raad. Dat geldt ook voor het (door)betalen van de onregelmatigheidstoeslag omdat die deel uitmaakt van het loon. 

Lees de volledige uitspraak van de Hoge Raad hier: https://shorturl.at/kzK37

Benieuwd wat deze uitspraak voor jou betekent? Het arbeidsrecht-team helpt je graag!

Celine Sup
  Sup
  +31 6  43 19 88 02 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail