de week van

de week van

Ester Kalis, 14 januari 2016

De lichte dagen van januari

Wat viel er veel te genieten; het festival van licht en water, dat nog t/m 17 januari a.s. duurt, heeft de Amsterdamse binnenstad en de grachten prachtig in de schijnwerpers gezet. Met als thema “Friendship”. Dat komt uitstekend tot uitdrukking in het kunstwerk dat bij ons kantoor recht voor de deur te bewonderen valt "Path Crossing". Friendship, zo broodnodig in een wereld die op hol is. Fijn om het nieuwe jaar te beginnen: vol goede moed en vol goede voornemens. Afgelopen zondag hebben wij op kantoor het nieuwe jaar feestelijk ingeluid met collega’s, partners en (veel) kinderen. In het kader van “dare to be different” en omdat we de voedselontwikkelingen op de voet volgen, hebben wij genoten van een bijzondere cocktail en happen van eetbare bloemen en insecten. Smaakt eigenlijk prima zo’n gebakken meelworm. Wij durven! We zijn (bijna) klaar voor het nieuwe werkjaar. Nog een paar dagen en onze nieuwe website gaat live! Herkenbaar aan de knalkleur geel, échte foto’s van iedereen deze keer, toegankelijk en in mijn ogen heel aantrekkelijk. Bent u ook nieuwsgierig naar de nieuwe website? Hou dan www.vandersteenhoven.nl in de gaten!

Ook dit jaar gaan wij weer door om u op de hoogte te houden van de Wwz en andere actualiteiten. Het aantal uitspraken in 2015 heeft alle records gebroken (meer dan 1340 ten opzichte van 1107 in 2014). In 2016 verwachten we de eerste Wwz-appelzaken en wie weet haalt een zaak wel de Hoge Raad. Een jaar geleden zijn de eerste wijzigingen in het kader van de Wwz ingevoerd en in juli de tweede tranche; het begint al bijna gewoon te worden.

Omdat over dit onderwerp regelmatig vragen komen herinner ik u er graag aan dat de wet sinds 1 juli 2015 nog maar acht limitatieve ontslagronden kent. De ontslagaanvraag dient in één ontslaggrond te worden gegoten. Er kan dus geen mix meer worden gemaakt van verhoogd ziekteverzuim met een verstoorde arbeidsverhouding, afgemaakt met een vleugje disfunctioneren om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Deze zogenaamde cocktailmix kan ook niet onder de restgrond (artikel 7:669 lid 3 sub H BW) worden geschaard.

Een werknemer in een zaak die werd behandeld door de kantonrechter in Leeuwarden leek een negende ontslaggrond te introduceren. De werkgever voerde aan dat er tussen partijen verschil van inzicht bestond over de uitoefening van de functie van leraar, waardoor er spanningen waren ontstaan met als gevolg een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever vroeg daarom ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669 lid 3 sub H BW. De werknemer voerde verweer en gaf aan dat de werkgever ontbinding vordert op grond van artikel 7:669 lid 3 sub J BW. De kantonrechter viel dit op en constateerde dat dat artikel helemaal geen sub J kent, maar ging er vanuit dat de werknemer naar de “G-grond”(verstoorde arbeidsverhouding) heeft bedoeld te verwijzen en ontbond de arbeidsovereenkomst alsnog wegens een verstoorde arbeidsverhouding.

Ik wens iedereen een mooi Wwz jaar! Mail of bel ons met al uw vragen en u ontvangt per omgaande antwoord. Zo werken wij. 

Ester Kalis
kalis
+31 (0)6 43 36 80 60

 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail