de week van

de week van

Ruby Nefkens, 31 juli 2017

De rode zolen van Louboutin
Wat is er gebeurd op het gebied van merkenrecht? Veel, kan ik u vertellen. Eén van de zaken die in het oog springen, is de langslepende procedure die Christian Louboutin voert om het merkrecht op de bekende rode zolen onder de hooggehakte pumps. 

De pumps van Louboutin dragen al sinds 1992 een specifieke kleur rood. De rode zool is dan ook als merk geregistreerd in de Benelux, met het doel als beeldmerk te dienen. Op het eerste gezicht lijkt dit een logische vorm van bescherming. De rode zolen van Louboutin zijn immers zeer kenmerkend en onderscheidend. Voor de liefhebbers van pumps, moet ik daarbij wel zeggen. 

Het schoenenmerk Van Haren komt met een pump, die ook een rode zool heeft. Ik hoef u niet te vertellen dat de Van Haren-pumps stukken goedkoper zijn dan die van Louboutin. Louboutin werpt haar merk in de strijd en zowel in Nederland als in België is de zaak voor de rechter gekomen.

In Nederland gaat dat goed in kort geding: Van Haren moet stoppen met de verkoop. De Belgische rechter denkt er in twee instanties verschillend over. Genoeg reden voor de Nederlandse rechtbank in Den Haag om daarover in een bodemprocedure vragen te stellen bij het Europese Hof van Justitie. 

De vraag is in simpele woorden: Kan de rode kleur van een pump zool als merk dienen? 

Het Hof van Justitie heeft, alvorens uitspraak te doen, advies gevraagd aan de Advocaat-Generaal. Onlangs is dit advies gepubliceerd. De A-G komt tot de conclusie dat de rode zool niet als merk kan dienen, omdat de rode zool als ‘wezenlijke waarde van de waar’ kan worden aangemerkt. De A-G vindt dat het merk uit de vorm van een zool in een bepaalde kleur bestaat. Als dat het geval is, is merkrecht daarop volgens de wet uitgesloten. Of het publiek de rode zool desalniettemin als (ken)merk(end) beschouwt is dan niet relevant.

Wat betekent ‘wezenlijke waarde van de waar’? Kort gezegd wil dat zeggen dat het design van het merk bij de aankoopbeslissing van de consument een belangrijke rol speelt. Het geeft een ‘wezenlijke waarde aan de waar’. Het design is in het verleden steeds gekoppeld aan vormmerken (3D). Als een product een bepaalde vorm heeft en de consument het product voornamelijk vanwege die vorm koopt, kan de vorm niet als merk dienen. Voor de bescherming moeten dan andere intellectuele eigendomsrechten in stelling worden gebracht. Dit kan auteursrecht of modellenrecht zijn. 

Het merk van Louboutin is mijns inziens niet geregistreerd als vormmerk, maar als beeldmerk, zoals zij zelf stelt, dat wellicht ook te interpreteren is als kleurmerk. Louboutin heeft bij de merkregistratie namelijk ook de rode Pantone kleurcode vermeld. Een kleurmerk kan geldig zijn als het merk (de specifieke kleur) voldoende is ingeburgerd bij het publiek. Dat is mijns inziens voor de rode zolen van Louboutin goed te verdedigen.

In de meeste gevallen volgt het Hof van Justitie het advies van de A-G, maar dat hoeft niet. Mijns inziens zou Louboutin aanspraak moeten kunnen maken op haar merkrecht. Louboutin probeert met de registratie niet de vorm van een pumpzool te monopoliseren, maar slechts de specifieke kleur rood daarop. Bescherming daarvan is slechts beperkt tot die kleur, zodat voldoende afwijkende kleuren door derden nog steeds gebruikt mogen worden voor pumpzolen. De rode pumpzolen kunnen ook goed dienen als merk, om de Louboutin-pump te onderscheiden van die van andere schoenfabrikanten. 

Het Europese Hof zal daar het definitieve antwoord op moeten geven. Het zal vermoedelijk nog een aantal maanden duren voordat we weten of de rode zool nu wel of niet als merk kan dienen. 

Heeft u vragen over de registratie van uw merk? Neemt u gerust contact met mij op.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0) 6 43 36 80 63

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail