de week van

de week van

Ruby Nefkens, 30 oktober 2017

De Week van de Privacy! Dag 1
Maandag 30 oktober trappen we af met de Week van de Privacy bij ons op kantoor. Met een meer dan 3.000 keer bekeken vlog heb ik organisaties uitgenodigd om deze week deel te nemen aan één van de drie sessies die we elke dag organiseren. Dit doe ik niet alleen, maar met het hele privacyrechtteam en onze secretaresses en receptie. Het aantal aanmeldingen is hoog!

Vandaag gaan we om 7:30 uur van start met onze ontbijtsessie. Waar gaan we het over hebben? Over wat de nieuwe privacywet (de AVG), die vanaf 25 mei 2018 gaat gelden, inhoudt en wat u moet doen om ervoor te zorgen dat uw organisatie tijdig aan de wet voldoet. Waarom is dat belangrijk? Omdat het recht op privacy en een goede beveiliging van persoonsgegevens essentieel is in de huidige maatschappij. Om u te stimuleren aan de verplichtingen te voldoen staan er boetes op, die behoorlijk kunnen oplopen. Hoe de handhaving precies zal gaan is nog niet bekend. Maar wat wel duidelijk is is dat de wet organisaties nog meer verantwoordelijk maakt voor de veiligheid van andermans persoonsgegevens.

Omdat er naast een financieel risico ook een flink afbreukrisico is als het bij u misgaat wanneer u de zaken niet op orde heeft, doet u er dan ook goed aan aan de slag te gaan. Maak budget vrij, stel een team samen en maak er een project van. 

Binnen uw organisatie is verder belangrijk dat iedereen zich ervan bewust is dat een goede bescherming van persoonsgegevens van groot belang is.

Stap 1 is dan ook: maak uw personeel bewust van het belang van een goede bescherming van persoonsgegevens. In een training, die u regelmatig herhaalt, komt het volgende aan de orde:

 • wat zijn persoonsgegevens?
 • de grondslagen van verwerking van persoonsgegeven;
 • de specifieke beginselen die moeten worden nageleefd;
 • wie binnen uw organisatie toegang heeft tot welke persoonsgegevens;
 • wat de bevoegdheden en verplichtingen zijn van die personen;
 • welke beveiligingsmaatregelen in acht moeten worden genomen;
 • hoe lang persoonsgegevens bewaard mogen worden;
 • wat te doen bij een verzoek van betrokkenen (diegenen van wie de persoonsgegevens zijn);
 • wat een datalek is en bij wie dat gemeld moet worden;
 • dat élk beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens betrokken zijn intern moet worden gemeld;
 • en nog meer zaken die te maken hebben met uw interne organisatie op dit gebied. 

Heeft u vragen op het gebied van privacy? Wilt u zo’n bewustwordingstraining organiseren? Laat het ons weten. Wij helpen u graag.

Veel succes met het - verder - compliant maken van uw organisatie!

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0) 6 43 36 80 63

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail