de week van

de week van

Marjon Schlimbach, 9 mei 2016

De zieke werknemer en privacy
Wat het werk binnen het arbeidsrecht zo afwisselend maakt, zijn de vele grensvlakken met andere rechtsgebieden. In onze praktijk is privacy daar een goed voorbeeld van. De Autoriteit persoonsgegevens (voorheen College bescherming persoonsgegevens) heeft onlangs de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ gepubliceerd. Hierin wordt verduidelijkt welke regels gelden voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers.

In het kort:

Als een werknemer zich ziek meldt, mag een werkgever alleen de volgende gegevens over zijn/haar gezondheid vragen en registreren:

  • telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  • vermoedelijke duur van het verzuim;
  • lopende afspraken en werkzaamheden;
  • of de werknemer onder een vangnetbepaling van de Ziektewet valt (niet onder welke);
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval; en
  • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

Tijdens de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie mag een werkgever de volgende gegevens die door de bedrijfsarts of arbodienst zijn verstrekt verwerken:

  • de werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is;
  • de verwachte duur van het verzuim;
  • de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is;
  • adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die u in het kader van de re-integratie moet treffen.

De werkgever mag administratieve verzuimgegevens in beginsel tot maximaal twee jaar na afloop van de arbeidsrelatie bewaren. Het is redelijk om een re-integratiedossier niet langer dan twee jaar na afronding van de re-integratie te bewaren.

Als werkgever heeft u er belang bij om controle uit te oefenen op het ziekteverzuim en zieke werknemers zo goed mogelijk te begeleiden in het re-integratieproces. Verlies daarbij niet uit het oog dat de privacy van werknemers in geval van ziekte goed gewaarborgd moet zijn. De beleidsregels zijn het uitgangspunt voor de Autoriteit persoonsgegevens als zij onderzoekt of een organisatie in overeenstemming met de wet medische gegevens van werknemers verwerkt.

In onze blogs, nieuwsbrieven en Client Classes staan wij graag stil bij de laatste ontwikkelingen en actualiteiten, zodat ook u up-to-date bent. Heeft u vragen over de privacybescherming van uw werknemers, neem dan gerust contact op!

Marjon Schlimbach
schlimbach
+31 6 86 83 53 04

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail