week van

week van

Ester Kalis, 21 juni 2016

Goed voor uw humeur
Vandaag is het 21 juni 2016, de langste dag van het jaar. we hebben vandaag 16 uur en 45 minuten (de tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang). Fijn! Het blijkt dat het extra licht op de langste dag voor een verbetering van het humeur zorgt. En dat goede humeur helpt ons vrolijk door de Wwz heen. We zijn nu bijna een jaar onderweg en er is forse kritiek. Ook wij merken dagelijks dat het ontslagrecht zeker niet sneller, eerlijker en eenvoudiger is geworden, zoals wel de bedoeling van de  wetgever was. Over 9 dagen vindt het Wwz evaluatiecongres plaats, waar ook de uitkomsten bekend worden van een groot onderzoek naar de effecten van de Wwz. Alhoewel minister Asscher al bezig is met reparatiewetgeving is de verwachting dat hij met deze informatie uit ‘het veld’ beter de door hem toegezegde evaluatie van de Wwz kan doen. Onze laatste nieuwsbrief gaat over die aanpassingen van de Wwz. Wilt u die nieuwsbrief nog ontvangen stuur dan even een e-mail naar kalis.

Ook bij de door ons georganiseerde Client Class Arbeidsrecht op 24 mei jl. werd duidelijk dat het merendeel vindt dat het door de Wwz moeilijker is geworden werknemers te ontslaan. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de vraag ‘Hoe beoordeel je een dossier?’. Ondanks ons handige stappenplan konden we constateren dat de Wwz leidt tot meer afdoeningen buiten de rechtszaal. Vooral de ‘herplaatsingsverplichting’ leidde tot veel vragen en een levendige discussie. We blijven dus schikken met z’n allen. Sommige rechters zijn streng in de leer.

Is er vrolijk nieuws? Natuurlijk!

De aanzegvergoeding
Het wordt nog wel eens vergeten maar door de Wwz heeft de werkgever de verplichting om uiterlijk één maand voor het eindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden dat gebeurt. Overigens geldt deze verplichting alleen voor arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer. Een mondelinge aanzegging is niet voldoende. De aanzegging moet dus schriftelijk (per brief, per e-mail of whatsapp).

Indien de werkgever niet of te laat aanzegt dan moet hij een vergoeding betalen aan de werknemer. Als er helemaal niet is aangezegd dan bedraagt de vergoeding één bruto maandsalaris en als de aanzegging te laat is gedaan dan wordt dat pro rata toegepast.

De kantonrechter Rotterdam wees onlangs de vordering van een werknemer tot het betalen van een vergoeding af, ondanks het feit dat er formeel niet is aangezegd door de werkgever. In de onderhavige zaak had de werknemer ver voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al een beëindigingsvoorstel van de werkgever gekregen. De kantonrechter Rotterdam vond dat de werknemer vanaf dat moment zeker wist dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd zou worden. In die uitkomst kan ik mij goed vinden.

Gelukkig is het vandaag de langste dag van het jaar en hebt u een goed humeur! 

Ik wens u een fijne zomer.

Ester L. Kalis
+31 6 43 36 80 60
kalis

 


 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail