blogs

blogs

Ruby Nefkens, 24 juni 2022

IE-Flash: Een spraakbericht van een ander gebruiken mag niet zomaar!

Zo oordeelde de rechtbank Amsterdam afgelopen januari. Een van de leden van Yung Internet, een Amsterdamse rapformatie, had een spraakbericht van een oude bekende ontvangen, en zag dit als leuke toevoeging aan het begin van één van de nummers van de groep. De inspreker vindt dat dit inbreuk maakt op zijn auteursrecht en stapt naar de rechter. 

Het gaat om het volgende spraakbericht:

“Hey tijger, hoe is het man? Hee luister, je kent me misschien niet meer maar we hebben samen op school gezeten man. Weetje nog Bert? Apolloschool? Die tijden? En jij was die skater en ik weet nog die eerste keer dat ik jou op tv zag, ik dacht wauw gruwelijk. Nee maar anyway, anyway bradda, we zitten in hetzelfde vak en ik heb een tijdje niks van je gehoord nog, man. Hoe gaat het met projecten en opdrachten?”

In 2008 oordeelde de Hoge Raad in het Endstra-arrest nog, dat de opgenomen achterbankgesprekken niet in aanmerking kwamen voor auteursrechtelijke bescherming. De Hoge Raad oordeelde dat er niet aan de eis van oorspronkelijkheid wordt voldaan wanneer een werk zo banaal of triviaal is dat daarbij geen creatieve arbeid valt aan te wijzen. In de vervolgzaak vulde het Hof deze uitleg in en oordeelde dat de achterbankgesprekken niet op creatieve arbeid van enige betekenis berustten. 

Het spraakbericht beginnende met“Hey tijger, hoe is het man?”is volgens de Amsterdamse rechtbank wel aan te merken als auteursrechtelijk beschermd werk. De rechtbank vindt in dit geval dat de inspreker van het spraakbericht wel creatieve keuzes gemaakt heeft ten aanzien van zijn intonatie en woordkeuze. De zinnen en vragen die hij insprak, bevatten een eigen oorspronkelijk karakter, en zijn nergens anders van overgenomen. Daarbij sprak de inspreker het fragment in als een ‘Amsterdamse jongere’, om zo een pakkende boodschap achter te laten. De inspreker had namelijk de hoop in de toekomst samen te kunnen werken met Yung Internet.

Dat een pakkend spraakbericht aangemerkt kan worden als auteursrechtelijk beschermd werk is een interessante ontwikkeling. Een gering aantal creatieve woordkeuzes kan al voldoende zijn om een spraakbericht auteursrechtelijk te beschermen. 

Heb jij vragen over het auteursrecht? Het VDS IE-team helpt je graag!

Lees hier de volledige uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:3038 

Ruby Nefkens
  nefkens
  +31 6 43 36 80 63 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail