blogs

blogs

Ruby Nefkens, 16 september 2022

Is de slogan “Alleen nog even spugen” te verwarren met de slogan “Alleen nog even testen”?

Spoedtest en Spoedtestcorona zijn beide ondernemingen die coronasneltesten afnemen. Spoedtest houdt verschillende reclamecampagnes voor wintersportvakanties, waarbij de slogan: “Alleen nog even testen” wordt gebruikt. Spoedtestcorona maakt reclame – ook voor wintersportvakanties – met de vergelijkbare tekst: “Alleen nog even spugen”. Spoedtest vindt daarom dat de slogan van Spoedtestcorona onnodig verwarring veroorzaakt en er daarmee sprake is van ‘slaafse nabootsing’. Hoe denkt de rechter daarover? Zie de afbeelding hieronder voor een vergelijking van de slogans.

Voor de vraag of de slogan van Spoedtestcorona een slaafse nabootsing is van de slogan van Spoedtest, moet worden onderzocht of de slogan van Spoedtestcorona verwarring veroorzaakt. Denk je, of kan je bij het zien ervan denken, dat het een reclamecampagne van Spoedtest is? Verder moet worden bekeken of Spoedtestcorona alles heeft gedaan wat van haar kan worden verwacht om te voorkomen dat deze verwarring ontstaat. Van onrechtmatige verwarring kan pas sprake zijn als de slogan van Spoedtest een ‘eigen gezicht’ op de markt heeft. Dit is het geval op het moment dat deze slogan zich onderscheidt van andere, vergelijkebare slogans op die markt.

De rechter vindt ten eerste dat de slogan van Spoedtest een eigen gezicht op de markt heeft gekregen, doordat Spoedtest vanaf mei 2021 flink heeft geïnvesteerd in verschillende reclamecampagnes waarin de slogan gebruikt is. Dit, terwijl Spoedtestcorona haar slogan pas sinds februari 2022 gebruikt.

Verder vindt de rechter dat Spoedtestcorona, door de eerste drie woorden van de slogan over te nemen, te weinig afstand heeft genomen van de slogan van Spoedtest en dit wel makkelijk had gekund. Alleen het woord “spugen” is anders dan het woord “testen”. Hiervan vindt de rechter dat met dit kleine verschil verwarring niet wordt voorkomen, aangezien spugen in deze context een vorm van testen is. 

Onderaan de streep is de rechter daarom van mening dat Spoedtestcorona de slogan van Spoedtest slaafs heeft nagebootst. Spoedtestcorona handelt hierdoor onrechtmatig en mag de slogan niet meer gebruiken.

Wat vinden jullie? Is de slogan van Spoedtestcorona verwarrend?

Heb je vragen over slaafse nabootsing of andere vormen van imitatie? Het VdS IE-team helpt je graag.

Ruby Nefkens
  nefkens
  +31 6 43 36 80 63 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail